The schematic of the moisture depletion model in the sliced food of slab form

Applied Thermal Engineering

Applied Thermal Engineering A simple moisture transfer model for drying of sliced foods Bülent Yesilata *, Mehmet Azmi Aktacir Harran University, Mechanical Engineering Department, Osmanbey Campus, 63300 Sanliurfa, Turkey article

Read More
Leave a comment
A general view of all-air air-conditioning system
The flow chart of a fixed dry-bulb temperature economizer.
low-e cam kesiti
GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
MODULAR MULTİNİN MONTAJI

VRV SİSTEM

VRV Sistem   Giriş ve genel tanım Dünyadaki ekolojik dengenin giderek bozulmasından dolayı mevsimler arası sıcaklık farkı artmakta, bu durumun sonucu olarak iklimlendirme ihtiyacı daha da fazla hissedilmektedir. İklimlendirme ihtiyaçlarını

Read More
Leave a comment
Yeni Nesil Termoelektrik Güneş Enerjisi Elektrik Santralleri

Yeni Nesil Termoelektrik Güneş Enerjisi Elektrik Santralleri

Yeni Nesil Termoelektrik Güneş Enerjisi Elektrik Santralleri Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Fizik Mühendisleri Odası   Güneş enerjisi en önemli öğeleri güneş ışınları ve güneş radyasyonları aracılığıyla geliştirilen güneş

Read More
Leave a comment
ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU TASARISI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU TASARISI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin

Read More
Leave a comment
Translate »