Enneagram nedir? Leave a comment

 

Enneagram, dokuz ayrı kişilik tipini ve bu tipler arasındaki karşılıklı ilişkileri açıklayan, kesin tarihi bilinmeyen, eski bir öğretidir. Batı’nın Enneagram’ı öğrenmesi 1930’lu yıllarda, Rus bir felsefeci olan George Ivanovich Gurdjieff ile başlamıştır. Gurdjieff, Enneagram’ı daha üstün bir bilince ulaşabilmek amacıyla kullanmıştır.

Sembolün anlamı ne?
Enneagram sembolü, bir çember üzerinde 9 temel kişilik özelliğini gösteren noktalar ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini gösteren ok ve çizgilerden oluşan bir geometrik şekildir.

Bugün kullandığımız anlamdaki Enneagram metodolojisine ana katkıyı ise, 1950’li yıllardan başlayarak, Bolivia’lı bir psikolog olan Oscar Ichazo ve 1970’lerden itibaren de Şili’li psikiyatr Claudio Naranjo yapmıştır.

Oscar Ichazo, Enneagram sembolü üzerine tipleri yerleştirmiş ve bu tipler arasındaki ilişkilerin, insanlarla yapılan görüşmeler aracılığıyla, doğrulanabilmesini sağlamıştır. Ichazo, eğitim ve grup çalışmalarına, merkezi New York’ta bulunan Arica Enstitüsü’nde devam etmektedir.

Enneagram ve Psikoloji
Oscar Ichazo ile bir süre birlikte çalışan Claudio Naranjo ise Enneagram’ı psikolojik fikirler bağlamına yerleştirmiş, Enneagram’a yaptığı katkıyla, sözlü aktarım şeklinde günümüze ulaşan Enneagram’ı Batı psikolojisi modeli ile birleştirmiştir.

Peki bu ‘Tipler’ neler?

Enneagram metodolojisinde, Mükemmeliyetçi, Yardımsever, Başarı Odaklı, Özgün, Araştırmacı, Sorgulayıcı, Maceracı, Meydan Okuyan ve Barışçı olarak adlandırılan 9 farklı kişilik tipi bulunur.

tipleralemi_tip1
Tip 1 
Mükemmeliyetçi
Doğru olanı yapmak ve dünyayı mükemmel hale getirmek isterler. Standartları yüksektir. Yaptıkları ne olursa olsun, iç sesleri onlara “mükemmel” diyene kadar, sabırla çalışırlar. Bunu başkalarından da beklerler, aksi halde ise büyük hayal kırıklığı yaşarlar.

tipleralemi_tip1

Tip 2 Yardımsever
İhtiyaç duyulan olmaktan, insanlarla ilgilenmekten ve yardım etmekten hoşlanırlar. İlişkilere çok önem verirler, kolayca yakınlık kurabilirler. İlgileri, başkalarının ihtiyaçlarına yönelik olduğundan, kendi ihtiyaçlarını görmez ve dile getirmezler.

tipleralemi_tip1Tip 3 Başarı Odaklı
Hedeflerine ulaşmak ve başarmak için çok çalışırlar. Kaynakları verimli bir şekilde kullanıp, uygulamaya geçmekte ve sonuç almakta çok iyidirler. Başkalarının saygı ve takdirini kazanmak için, yaptıkları her işte en iyi olarak görülmek isterler.

tipleralemi_tip1

Tip 4 Özgün
Farklı ve özel olmak isterler. Bazen bu dünyanın dışındanmış gibi hissederler. Olaylara alışılmadık bir bakışla yaklaşırlar. Kendilerine özgü bir estetik anlayışları vardır. Yaptıkları işlerde anlam ve derinlik ararlar. Duyguları güçlüdür ve ifade etmek isterler.

tipleralemi_tip1Tip 5 Araştırmacı
Öğrenmeye ve çevrelerinde olup biteni gözlemlemeye odaklanmışlardır. Son derece mantıklı, düşüncelere önem veren, sebep-sonuç ilişkileri kurmada ve problem çözmede başarılı kişilerdir. Kitap okumaktan ve araştırmaktan büyük keyif alırlar.

tipleralemi_tip1Tip 6 Sorgulayıcı
Kendilerinin ve çevresindekilerin güvenliği için, herşeye önce şüpheyle yaklaşırlar. Problemleri önceden görüp, önlem almak isterler. Altıların güvenlerini kazanmak çok zordur, ama güvendikten sonra o kişiye kendilerini adarlar.

tipleralemi_tip1Tip 7 Maceracı
Bardağın dolu tarafını görür, çevrelerine enerji saçar ve hayattan zevk almak isterler. Yeni ve yaratıcı fikirlerlerle doludurlar, çok seçenek olsun isterler. Bir işi bitirmeden diğerine başlayabilirler. Enerjileri ile insanlara ilham verir ve onları harekete geçirirler.

tipleralemi_tip1Tip 8 Meydan Okuyan
Güçlü olmaktan, kontrolü ellerinde tutmaktan ve etki bırakmaktan hoşlanırlar. Adaleti sağlamak için mücadele ederler. Kararlıdırlar, inisiyatif alır ve işi sonuçlandırırlar. İnsanlara aldırmadan akıllarından geçeni söyler ve öfkelerini dışa yansıtırlar.

tipleralemi_tip1Tip 9 Barışçı 
Uyum içinde yaşamak ve huzurlu olmak herşeyden önemlidir. Farklılıklara hoşgörüyle yaklaşırlar. İnsanları, olayları, fikirleri yargılamadan, olduğu gibi kabul ederler. Sonuçları geniş düşünerek, olası çatışmaları öngördüklerinden karar almayı sevmezler.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »