İNSAN MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA EĞİTİMİ Leave a comment

İNSAN MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

EĞİTİM                                          :  İNSAN MÜHENDİSLİĞİ  SERTİFİKA  EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI                       :  Nöro-Linguistik  Programlama Tekniklerinin öğretilmesi ve bu konuda eğitmenlerin yetiştirilmesi

EĞİTİMİN SÜRESİ                    : MİN; 120 DK

KONU ANALİZİ

 • NLP TARİHÇESİ
 • NLP UYGULAMA TEKNİKLERİ
 • BİLİNÇLİ ZİHİN VE BİLİNÇALTI ZİHİN
 • HEDEFE ULAŞMA TEKNİKLERİ
 • HAYAT ÇARKI
 • NLP’ NİN KURALLARI
 • KİŞİLİKLER
 • GERÇEKLİK HARİTALARI
 • TEMSİL SİSTEMLERİ
 • ÖLÇEKLEME
 • TEKNİK BELİRLEME

EĞİTİMİN AMACI :  Ülke  ve toplum yararları doğrultusunda  bireylerin Nlp teknikleri  ile kaliteli bir yaşam   sürmeleri için  farkındalıklarını yükseltmek ve hayatta daha başarılı , mutlu bireyler olmaları   yönünde katkı sağlamak ve bu konularda bilgi sahibi eğitmenler yetiştirmek.

Katılımcıda Aranan Şartlar:  Bu eğitim +18 yaş grubu yetişkinler için düzenlenmiştir.

Sınav ve Belgelendirme: Eğitimin sonun da  tüm katılımcılara Devis’So Akademi  tarafından NLP TEKNİKLERİ  KOÇU  Katılım Belgesi düzenlenmektedir.

www.devisso.com  

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »