Kuantum ve Yaşam Leave a comment

kuantum ve yaşam
Selçuk DEVECİ NLP Uzmanı ve Yaşam Koçu

Kuantum ve Yaşam

Kuantum mekaniğine dayalı düşünce yapısı; bilimsel alandaki çok kavramlı teorilere dayandığı için yaşama geçirilmesi zor olan bir düşünce sistemidir. Bu yüzden hala anlaşılmaya çalışılmakta ve bunun için Koçluk gibi özel öğretiler ve eğitimler yapılmaktadır.

Maddenin özellikle atomun, elektronun, nötronun, protonun da ayrıştırılabilir çok küçük parçalarının özelliklerinin tespit edilmesi sırasında karşılaşılan gerçekler, fizik düşünce yapısından yola çıkarak tüm felsefe bakışlarında devrim yaratmıştır. Geçtiğimiz yüzyılın, özellikle de binlerce yıldan kalan katı madde gerçeğinin tam anlamıyla dalgalanmasına sebep olmuştur. Çünkü maddenin katı olmadığını, aynı zamanda da titreşimden ve dalgadan ibaret olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Kuantum koçluğunda yaşamın sonsuz olasılıkları içinde bizim istediğimiz olasılıkları yaşayabilmemiz için gerekli metotlar üzerinde çalışılır. Danışanların çekirdek inançları ortaya çıkarılır. İsteklerimiz ve bu inançlar arasındaki bağlantılar araştırılır. Danışanla birlikte meditasyon ve enerji çalışmaları yapılır. Kişi kuantum sıçrama yaparak müthiş bir enerji ve motivasyon artışı yaşar. Hayatı bütünsel bir değişim içine girer ve ilginç bir şekilde istediği herşeyi hayatına çekmeye başlar.

Yüksek frekanslı ve üst nitelikli düşünme şeklidir. Sıradan düşünceler, insanın kontrolünde olmayan gelişi güzel, otomatik, yararsız ve frekansı düşük düşüncelerdir. Bu düşünceler insanın doğumundan itibaren çevresindekilerin etkisiyle otomatik olarak gelişirler. Burada düşünceler kişiyi kontrol altına alır.

Oysa kuantum düşünce tekniğinde kişi düşünceleri ile yaşadığı olaylar arasındaki bağlantıyı fark eder. Şuanda yaşadığı olumsuz olayların ya da olumlu olayların nedeninin geçmiş inançlarına bağlı olduğunu bilir.

Kuantum düşünce tekniği, kişinin yaşamında olmasını istediği hedeflere ulaşmasını ve sahip olmasını sağlar. Kuantum düşünce tekniği, vesvese, kuruntu gibi otomatik düşünme biçiminden farklı olarak hücresel düzeyde etkili olan derin inançlarımızın etkilediği düşüncelerdir.

Bireyin hedeflerini belirlemesinde ve bulunduğu durumdan arzu ettiği duruma ilerleme sürecinde yol arkadaşı olmak, Bireyin kişisel gücünü keşfetmesini sağlamak ve bireyi yüreklendirmek, bireyin mevcut potansiyelini keşfedip bu yönde çalışmalar yapmak, bireyin kişisel gücüne ve sorumluluklarına sahip çıkmasını sağlamak, bireyin kendi çözüm ve stratejilerini keşfetmesinde yol arkadaşlığı yapmaktır.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »