Kurumsal Maliyet Düşürme Stratejileri ve Verimlilik Maksimizasyonu Leave a comment

“Özel Program”

düşük maliyetGünümüz iş dünyasındaki değişim ve gelişmelere paralel olarak maliyet ve bütçeleme bilgilerinin amaçlara uygun olarak derlenmesi ve yönetim kararlarında daha etkin kullanılması şirketler açısından kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu kapsamda, ürün maliyetlerinin en doğru şekilde hesaplanmasını sağlayan, maliyetler ile iş süreçleri arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini en iyi şekilde ortaya çıkaran, maliyetlerin daha iyi yönetimine imkan veren ve gelişmiş ekonomilerde klasik maliyet sistemlerinin yerini almış olan maliyetlendirme yöntemlerini kullanan firmalar rakiplerine oranla kendilerine birçok stratejik avantaj sağlayabilmektedir.

İçerik:

•     Günümüz Piyasasında Değişen Yaklaşımlar
•     Kurumların Mutlak Geliştirmesi Gereken Becerileri
•     Maliyet ve Gider Yönetiminde Büyük Hatalar
•     Maliyet ve Gider Yönetimine Elit Yöneticilerin Bakışları
•     Günümüz Rekabet Ortamında Maliyet Analizleme Stratejileri
•     Değişen Maliyet Kavramlarının Yönetimi Neden Zorlaştı?
•     Gider Yönetiminde Stratejik Yaklaşımlar
•     Giderlerin Hesaplamaları
•     Direkt – Endirekt İşçilik, Enerji, Genel Giderlerin Dağıtımı
•     Başa baş Noktası Analizleri
•     Hangi Durumda Başa baş Olunur / Olunmaz
•     Kurumların İçten Kemiren Virüs: Gizli Maliyetler
•     Kurum İçerisinde Değerli ve Değersiz Süreçler Nasıl Anlaşılır
•     Maliyet Yönetiminde Problem Çözme Stratejileri
•     Maliyet ve Gider Problemlerinin Strateji Saptama
•     Sebep Sonuç Analizleri ve Balık Kılçığı Diyagramı
•     6 Sigma Uygulamaları
•     Etkili Pareto Analizleri
•     Farklı Verimlilik Analizlerini Doğru Kullanmak
•     Kişisel Verimlilik Artırma
•     Maliyet stratejilerine göre iş öncelikleri belirleme ve sıralama
•     Kişisel Çalışma Ortamının Düzenlenmesi (5S Kanunu)
•     Zamanı Verimli Kullanmanın Yolları
•     Verimliliği Arttırma – Maliyet Düşürme Teknikleri
•     Maliyet Düşürme ve Tasarım Yönetimi
•     Verimlilik Artırma ve Davranışsal Gelişim İlişkileri
•     Yönetişim Yüksek Verimlilik
•     Motivasyon Yönetimi ile Verimlilik Artırma
•     Ortam Oluşturma ve Üretkenlik
•     Performans Artışında Algı Stres ve Kitle Psikolojisi Yönetimi

Eğitim Süresi: 1 Tam Gün “Özel Program”

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »