Müşteri İstihbaratı, Tahsilat ve Risk Yönetimi Leave a comment

 

analizEğitimin Amacı:

Satış süreci birçok işletmede uygulananın aksine kesintisiz ve bütünsel bir süreçtir. Bu bütünselliğin arkasında yatan temel fikir, ürün ya da hizmet sunulacak müşterinin araştırılması, bulunması ve anlaşma imzalanması ile başlayan ve bedelin tahsil edilmesi ile sona eren bir bütünlükte yürütülmesini ifade etmektedir. Bedeli tahsil edilmemiş ya da bedeli kadar bir teminat alınmamış bir satış, asla gerçek anlamda bir satış değildir. Olsa olsa ürün ya da hizmetin sunulmuş ya da dağıtılmış olmasıdır. Bu anlamda işletme tamamen risk altındadır. Eğitim katılımcılara; firmaların finansal beklentilerine uygun olarak, kayıpsız ve öngörülen zamanda bir tahsilât sürecinin yaratılmasını sağlayacak temel bilgi ve iletişim süreçlerini benimsetmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği: 

•   Satış Faaliyetlerinin Tanımlanması ve Satış Süreci Analizi
•   Satış Nerede Başlar? Nerede Biter?
•   Satış Sunumlarında Fiyat Vade İlişkisi
•   Müşterinin Elde Edeceği Ekonomik Değer
•   Paranın Zaman Değeri ve Iskonto Uygulamaları
•   Tahsilât Kalitesini Belirleyen Temel Faktörler
•   Tahsilat Sürecinde İletişim Seviyesinin Önemi, Etkileme ve İkna Becerisi
•   Satışta Başabaş Nokta İle Fiyat Belirleme
•   Tahsilat Kalitesinin İşletme Karlılığına Olan Etkisi
•   Tahsilat Şekline Göre Satış Şekilleri
•   Peşin-Vadeli-Konsinye-Ön Ödemeli ve Bağlantılı Satış
•   Ödeme Şekillerine Göre Müşteri Türleri ve İletişimi
•   Satışta Risk Nedir? Nerede Başlar? Nerede Biter? Ve Nasıl Yönetilir?
•   Müşteri İstihbaratının Önemi, Gereklilikleri ve İstihbarat Şekilleri
•   Banka, Piyasa ve Referans İstihbaratları
•   Müşteri Araştırmasında Satış Temsilcisi Değerlendirmeleri
•   Müşteri Ziyaretlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
•   Müşterilerin Firma Unvanları ve Ortaklık Yapılarındaki Değişimler
•   Araştırma Sonrası Müşterinin Kredilendirilmesi
•   Yeni Nesil Veri Tabanlı İstihbarat Yöntemleri
•   Müşteri Kaybı Yaratmadan Riskleri Yönetebilmek
•   Risk Yönetiminde Müşteri İçin “Alarm Zilleri Nerede Çalmaya Başlar”
•   Açık Kredili Çalışma Koşulları ve Zorunlulukları
•   Kredisiz Müşteriler İle İlişkilerin Yürütülmesi
•   Teminatlı Çalışma Gereklilikleri ve Teminat Türleri
•   Banka Teminat Mektupları
•   Taşınmaz Mal Teminatları ve İpotek Alırken Dikkat Edilecek Hususlar
•   Satış Sözleşmelerinin İncelenmesi, Hazırlanması ve Temel Hukuksal Kriterler
•   Cari Hesap ve Açık Hesapların Takibi ve Cari Hesap Mutabakatlarının Önemi
•   Tahsilât Kalitesinin Ölçümlenmesi, Vade Kaçakları ve Ortalama Vade Hesapları
•   Kıymetli Evrak Bilgileri, Çek ve Senetlerdeki Hukuksal Özellikler
•   Borç Erteleme ve Temdit Taleplerinin Karşılanması

Süre: 1 Gün

Müşteri İstihbaratı, Tahsilat ve Risk Yönetimi

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »