Yağların Yapısı ve Özellikleri Leave a comment

 Yapısı: Yağ asitleriyle gliserolün oluşturduğu esterlere gliserid denir. Gliseridler yapılarında bulundurduğu yağ asidi miktarına göre isimlendirilir. Bir gliserol molekülüne bir yağ asidi bağlanmışsa monogliserid, iki molekül yağ asidi bağlı ise digliserid, üç yağ asidi bağlanmışsa trigliserid adını alır. Vücutta depo edilen yağların yaklaşık % 90’ını trigliseridler oluşturur.

 Özellikleri: Yağların özellikleri, yapılarındaki yağ asidinin özelliğine ve miktarına göre değişiklik gösterir.
 Suda erimez; ancak benzin, eter, alkol gibi çözücülerde çözünür.
 Sudan daha düşük özgül ağırlığa sahiptir.
 Isı, ışık, nem ve metal iyonlarıyla çabuk bozulur.
 Erime noktası yapılarındaki yağ asidinin özelliğine göre değişir. Yağ asidindeki karbon (C) ve karbonun çift bağ sayısı arttıkça erime noktası azalır.
 Yağ asitleri bazlarla birleşerek tuz oluşturur. Buna sabunlaşma olayı denir.
 Sıvı yağlar hidrojenle doyurularak katılaştırılır. Margarinler bu şekilde elde edilir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »