boyler

BOYLERDE HARİCİ AKIM Leave a comment

BOYLERDE HARİCİ AKIM

Harici akım anodu montajı uygulayıcı firma tarafından yapılmalıdır.Devreye alma ise yetkili teknik servis tarafından yapılmalıdır.Harici akım anodunun elektronik modülü magnezyum anoda bağlanmamalıdır.Devreye alma esnasında harici akım anodunun yerine monte edilmiş olup olmadığı kontrol edilmelidir.Harici akım anodunu her zaman, uzun süre kullanılmama durumunda dahi, açık bırakınız.Harici Akım anodu ile Magnezyum anodun ayırt edilmesi;Harici akım anodunun çapı 3 mm’ dir ve zamanla tükenmemektedir. Buna karşılık Magnezyum anodun çapı birkaç cm kadardır ve zamanla tükenmektedir. Monte edilmiş durumda ; Harici akım anodu için boyler ile harici akım anodu elektronik modülü arasında bir kablo bağlantısı vardır. Magnezyum anotta ise sadece anot ve boyler arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Magnezyum anotta herhangi bir elektronik modül ile bir kablo bağlantısı bulunmamaktadır.

Montaj ( 500 litre boyler kapasitesine kadar)

– Gerekli ise önceden boyleri boşaltın.
– Harici akım anodunu manşona takın ve sıkın.
– ‘’ Masseanschluss Behalter’’ ile etiketli kalın kabloyu (7) Şekil-C ‘de görüldüğügibi boyler topraklama vidasına sıkıca tespit edin.
– Şekil-B’de görüldüğü gibi ince kabloyu (4) harici akım anodunun soketine (5)takın.
– Farklı kalınlıktaki iki yassı kabloyu (9 ve 12) harici akım anodunun elektronikmodülünün şekilde görülen 10 numaralı kısmına takınız. (Kalın kabloyu genişkısma, ince kabloyu dar kısma)
– Boyleri su ile doldurun ve sızdırmazlığını kontrol edin.
– Harici akım anodu elektronik modülü üzerinde bulunan kontrol ışığını kontroledin. Kontrol ışığı yeşil renkte yanmalıdır.

Montaj

Vitocell 100 tip CVA ve CVL 750 ve 1000 litre boylerlerde magnezyum anot harici akım anodu ile değiştirilecek ise, her iki magnezyum anodun çıkartılması gerekiyor. Magnezyum anotlardan birinin yerine harici akım anodu takılmalıdır. Boşta kalan diğer magnezyum anodun yeri pirinç veya kızıl döküm başlıklar ile kapatılmalıdır. Başlıkları kapatmak için galvanizli malzeme kullanılmamalıdır.

Servis – Bakım

Harici akım anodunun her ay bir kere kontrol edilmesi gerekmektedir.Harici akım anodu, elektronik modülünün üzerinde bulunan kontrol ışığı ile anot kontrol edilir.

Kontrol ışığı yeşil : Şebeke gerilimi mevcut ve anot çalışıyor.
Kontrol ışığı yanmıyor : Şebeke gerilimi yok, gerilimi kontrol edin.
Kontrol ışığı kırmızı yanıyor : Korozyona karşı koruma sağlanmıyor.
Arızanın giderilmesi için yetkili teknik servisi çağırınız.

Vitocell 100- B CVB

Güneş enerjisi ile işletmede boyler sıcaklık sensörü Boyler sıcaklık sensörünün montajı için, teslimat içeriğinde bulunan sensör kovanlı vidalı dirsek kullanılmalıdır.
A : Boyler sıcaklık sensörü (ısıtma dönüşüne monte edilmeli) (güneş enerjisi kontrol paneli teslimat içeriği)
B : Sensör kovanlı vidalı dirsek (boyler teslimat içeriği)

Güç tanım sayısı NL ile ilgili uyarılar

Birden fazla boylerden oluşan bataryaların toplam güç tanım sayısı NL, anlık kapasitesi ve maksimum su çekme miktarı her boyler hücresinin güç tanım sayısı b NL, anlık kapasitesi ve maksimum su çekme miktarının boyler sayısı ile çarpımıyla hesaplanamaz. Güç tanım sayısı NL boyler depolama sıcaklığına (Tsp) bağlı olarak değişir.
Referans değerleri
Tsp = 60 °C → 1,0 × NL
Tsp = 55 °C → 0,75 × NL
Tsp = 50 °C → 0,55 × NL
Tsp = 45 °C → 0,3 × NL

 

VITOCELL 100-U, Tip CVU (Dikey tip bivalent boyler, 300 litre)

Çift serpantinli boyler: Güneş kollektörleri ile elde edilen ısı enerjisi alt serpantin üzerinden kullanma suyuna aktarılır, üst serpantin ise gerektiğinde kazan tarafından ek ısıtma için kullanılabilir. İstenirse elektrikli ısıtıcı da takılabilir.
– Korozyona dayanıklı Ceraprotect emaye kaplamalı çelik boyler.

– Magnezyum anot üzerinden ayrıca katodik koruma sağlanmaktadır. Aksesuar olarak harici akım anodu teslim edilebilmektedir.
– Boyler tabanına kadar uzanan serpantin ile boyler suyunun tamamı ısıtılır ve bakteri üreyecek soğuk bölgeler oluşmaz.
– Büyük boyutlandırılmış serpantin ile elde edilen hızlı ve homojen ısıtma sayesinde yüksek sıcak su konforu sağlanmaktadır.
– Çepeçevre uygulanan yüksek etkili ısı izolasyonu (CFC içermez) sayesinde ısı kayıpları düşüktür.

VITOCELL 100-U, Tip CVU (Dikey tip bivalent boyler, 300 litre)

Aşağıdaki komponentler Vitocell 100-U Tip CVU’ya entegre edilmiştir :
– Solar Divicon:
– Grundfos ısıtma devresi pompası
– Debi ölçer
– 2 adet termometre
– Manometre
– Emniyet ventili, 6 bar
– Solar doldurma grubu
– Hava ayırıcı
– Vitosolic 100 güneş enerjisi kontrol paneli
– Boyler sıcaklık sensörü
– Kollektör sıcaklık sensörü

VITOCELL 100-V, Tip CVW (Dikey tip boyler, 390 litre)

16 kW’ye kadar olan ısı pompaları ve güneş kollektörleri ile bağlantılı olarak kullanma suyu ısıtması için, kazan ve bölgesel ısıtma sistemleri ile de kullanılabilir. Solar eşanjör setine (aksesuar) bağlanabilen maks. açıklık yüzeyi
– Vitosol-F 11,5 m2
– Vitosol-T 6 m2
Uygun olduğu sistemler:
– Kullanma suyu sıcaklığı 95 °C’ye kadar
– Isıtma suyu gidiş sıcaklığı 110 °C’ye kadar
– Güneş kollektörleri gidiş sıcaklığı 140 °C’ye kadar
– Isıtma suyu tarafı işletme basıncı 10 bar’a kadar
– Güneş enerjisi devresi işletme basıncı 10 bar’a kadar
– Kullanma suyu tarafı işletme basıncı 10 bar’a kadar
Korozyona dayanıklı Ceraprotect emaye kaplamalı çelik boyler – Magnezyum anot üzerinden ayrıca katodik koruma sağlanmaktadır. Aksesuar olarak harici akım anodu teslim edebilmekteyiz.

VITOCELL 100-V, Tip CVA (Dikey tip boyler, 160 – 1000 litre)

Boyler hacmi : 160, 200, 300, 500, 750 ve 1000 litre
Kazanlarla, bölgesel ısıtma sistemleri ve düşük sıcaklık ısıtma sistemleri ile bağlantılı olarak kullanma suyu ısıtması için, 300 – 1000 litrelik boylerlerde aksesuar olarak temin edilebilen elektrikli ısıtıcı ile birlikte Büyük boyutlandırılmış serpantin ile elde edilen hızlı ve homojen ısıtma sayesinde yüksek sıcak su konforu sağlanmaktadır 160, 200 ve 300 litre boylerlerde yüksek etkili poliüretan sert köpük (CFC içermez) veya 500, 750 ve 1000 litrede PU yumuşak köpük çepeçevre ısı izolasyonu sayesinde düşük ısı kayıpları
160, 200 ve 300 litre boylerler beyaz olarak da sipariş edilebilirler.

VITOCELL 140-E (Dikey tip boyler, 750 – 950 litre)

Güneş kollektörleri, ısı pompaları ve kazanlarla bağlantılı olarak ısıtma suyu depolanması için Güneş kollektörleri bağlamak için serpantin entegre edilerek montaj kolaylaştırılmıştır. Ayrıca pompaya gerek yoktur Birden fazla kazan ile ısı pompaları entegre edilerek bağlantı sırası optimize edilebilir Opsiyonel olarak elektrikli ısıtıcı entegre edilebilir

VITOCELL 340-M (Çok yönlü kullanımlı kombi boyler)

Solar destekli ısıtma suyu deposu ve kullanma suyu ısıtma sistemi, 750 – 950 litre Güneş kollektörleri, ısı pompaları ve kazanlarla bağlantılı kombi boyler olarak birden fazla ısı üreticisine bağlanabilmekte kullanma suyu ısıtması ve ısıtma suyu depolanması için Yüksek debi Hijyenik kullanma suyu temin edebilmektedir
Bağlanabilen maksimum Vitosol açıklık yüzeyi 12 / 20 m2
Isıtma suyu deposu: 708/906 litre
Kullanma suyu serpantini: 30/30 litre
Güneş enerjisi serpantini: 12/14 litre

VITOCELL 340-M (Çok yönlü kullanımlı kombi boyler)

Solar destekli ısıtma suyu deposu ve kullanma suyu ısıtma sistemi, 750 – 950 litre Boylerin alt kısmında, kullanma suyu serpantininin geniş ısıgeçiş yüzeyi sayesinde, güneş enerjisinden optimal bir şekilde yararlanılır.Kullanma suyu ısıtma sistemi ve ısıtma suyu deposu aynı cihaz içerisinde bulunmaktadır.Boylere elastik ve gerilimsiz olarak entegre edilmiş olanKullanma suyu serpantini yüksek alaşımlı paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »