Devis’So Su Soğutmalı VRF Sistemleri Leave a comment

Devis’So Su Soğutmalı VRF Sistemleri

İstanbul’da yaşam için ilk tercih bölgesi konumundaki Anadolu yakası, bu özelliğinden yavaş  yavaş sıyrılarak iş ve turizm merkezine dönüşüyor. Ataşehir’de oluşturulan kentsel dönüşüm finans merkezi projeleri ile beraber bu bölgede istihdamın artması ve buna bağlı olarak sosyal yaşam alanlarının, otellerin ve konut projelerinin yapılanması ihtiyacını doğurmuştur. Türkiye’nin en büyük yatırımcı şirketlerinden olan Erko  İnşaat ve Emay İnşaat konsorsiyumu  oluşan talepleri karşılamak  üzere Anadolu yakasının en büyük otel, avm ve rezidans  kompleksi olan Brandium Projesine imza atmışlardır. Otel işletmeleri, Erko Grubu’na ait  Antalya Manavgat’ta hizmet veren ve  beş yıldızlı “Silence Beach Resort’un uzantısı olarak kendini göstermiş , otelin tüm standartları  enerji tasarrufu açısından  geliştirilerek Brandium projesine yansıtılmıştır. Otelin projelendirme aşamasından uygulama aşamasına kadar Devis’ So  ilgili firmalara supervizorlük görevini üstlenmiştir. Projenin tasarımında Devis’ So Water Ace Heat Pump ve Heat Recovery dış üniteler, kaset tipi ve kanal tipi iç üniteler, Dx ve standart yüksek verimli ısı geri kazanım üniteleri kullanılmıştır.

Otel standart 5 yıldızlı otel konseptine uygun olarak yatak katları, genel hacimler ve servis alanları olarak 3 ana bölüme ayrılabilir.

Yatak katlarında genelde olduğu gibi klima cihazının otel odası koridorlarında oluşturulan asma tavan içerisinde kalması düşünülmüştür. Asma tavanı duvarlara bağlayan yatay profiller, otel dolapları nedeni ile koridorun daralması, mevcut aydınlatma, yangın ve taze hava kanalları düşünüldüğünde oda koridorlarında cihaz yüksekliklerinin ve ölçülerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Yatak odalarındaki bir diğer önemli kriter olan ses seviyesinin RC25-35 (35-45db) olması gerekliliğidir. Bu kriterleri sağlamak amacı ile 19 cm yüksekliğe sahip olan 34 db ses seviyesine sahip Devis’ So düşük statik kanallı modeller ile otel odaları  projelendirilmiştir. İç üniteler ile menfez arasındaki kanallar brandalı ve akustik izolasyonlu olarak seçilmiştir. 5 Yıldızlı otellerin genelinde olduğu gibi Silence Otel’in en üst katları kral dairelerinin, executive odalarının bulunduğu katlardır. Otelin prestij mahalleri olan bu tür yerlerde en ufak bir akustik problem olmamasına azami gayret gösterilmiştir. Drenaj sisteminde, serbest akış olan iç üniteli hatlarda daha yüksek oranda eğim gerektiğinden çok daha fazla asma tavan yüksekliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Devis’ So düşük statik ürünler drenaj pompalı olduğundan dolayı drenaj suyu ilgili yüksekliğe basılarak tavan yüksekliklerin düşmesi engellenmiştir.

 

Otellerde farklı fizyolojik özelliklere sahip müşteriler ve aynı zamanda yön faktörüne bağlı olarak özellikle mevsim geçişlerinde bazı odalarda ısıtma bazı odalarda soğutma ihtiyacı doğmaktadır. Devis’ So olarak bu ihtiyacı karşılamak amacı ile otel odalarındaki bütün üniteler heat recovery olarak çalışmakta ve her oda birbirinden bağımsız şekilde ısıtma ya da soğutma modunda kontrol edilmektedir. Müşteriler için kullanım kolaylığı otel işletmesi için enerji tasarrufu sağlayan energy saverlar seçilerek  iç ünitelerin müşterilerin içeride olmadığı zamanlarda çalışması engellenmiştir. Otelin servis merdiveni yanında bulunan dış üniteler için ayrılmış 0,5 m2’lik bir bölümü mevcuttur. Ayrılan bölüm içinde bu sistemin çözümlenmesi gerekiyordu. Otelin her katında tek modül olarak 20 HP heat recovery ve 10 Hp Heat Pump olmak üzere bu alana yerleşik 2 ad toplamda 40 ad. dış ünite ile oturma alanında 0,42 m2 içinde sistem çözümü sağlanmıştır. Bu dış üniteler yerinde özel olarak çözülen çelik bir konstrüksiyon içinde üst üste monte edilmiştir. Su Soğutmalı VRS cihazlarının en önemli özelliği dış havanın değişken şartlarından etkilenmeden sürekli aynı performansta çalışabilmesidir.  Defrost faktörü yoktur. Sistem içindeki su her zaman kendine direnci düşük akış yolları arar. Bu akış yönünden avantajlı sistemlerde yüksek  debi, akış yönünden avantajlı olmayan sistemlerde düşük beslenme sorununu ortaya çıkarır. Bu dengesizlik sirkülasyon pompasının aşırı enerji tüketmesine sebep olur. Sistem kolonlarının  hidrolik olarak dengelenerek su miktarı güvence altına alınmış, kısmi yük işletiminde değişken debili sulu kondenserin 15-45 °C de çalıştırılabilmesi , dönüş suyunda ki enerjinin  farklı mekanlara istenildiği şekilde aktarılması sağlanarak  yüksek COP oranları elde edilebilmektedir.

Otel odalarının taze hava şartlandırma işlemini gerçekleştirmek için yatay şaftlar ve dışarı açılan kat panjurlarının kullanılması, klima santralleri için gerekli olan yerleşim alanlarının aynı zamanda da oluşacak büyük dikey şaftların otel kullanım hacimlerine katılması düşünülmüştür. Bu sistemin ihtiyacını karşılayan dikey şaftlara ihtiyaç duymadan ve alan olarak klima iç ünitesi ölçülerinde her kattaki kat odalarında yerleşik  2 ad. toplamda 42 adet  olmak üzere 14,1 Kw lık   %100 taze havalı iç üniteler seçilmiş  klasik klima santrali sistemine göre sistem  çözümü açısından  öne çıkmıştır.  Otel odalarının primer havaları bu  iç üniteler ile şartlandırılarak direk olarak getirilen kanallar ile üfleme menfezlerinden ortama taşınmaktadır. Her katta 17 oda bulunan otelde oda başına  130 m³/h toplamda bir oda katına 2100 m³/h şartlandırılmış taze hava verilmektedir.  Şartlandırılmamış taze hava nem kontrolü açısında sorun yaratır, küflenmeye sebep olur ve hava sıcaklığına bağlı olarak değişen neme bağlı entalpi farkından iç ünitelere hem duyulur hem de neme bağlı gizli ısı olarak artı bir soğutma yükü getirmektedir. Odaya verilen primer %100 taze hava dolayısı ile yatak odasında egsoz ile üfleme arasında ki farktan belirlenen oranda pozitif basınç oluşturulmuş ve otel odası standartları yakalanmıştır. Odaların egzoz havası, banyo-tuvaletlerinin ortak egzoz şaftları vasıtası ile çatıya taşınarak buradan dışarı atılmıştır. Bu şekilde otel odalarının taze hava ihtiyacı çözülmüştür.

Silence Otelde genel hacimler lobi, balo salonu, toplantı odaları, bar, restoran, dükkanlar vb alanlardan oluşmaktadır. Bu hacimlerin çalışma süreleri  birbirinden farklılık  gösterir. Genel alanların her birinde kendine ait bağımsız cihaz kullanılması ve uygun çözümü oluşturması gerekir. 2.bodrum kat ,1.bodrum kat,zemin kat ve asma kat olarak tasarlanan ve yukarı çıkan oda katlarının yatayda geniş  alanlara yayıldığı bu bölümlerin her biri ayrı bir tavan yüksekliği ve ayrı bir tavan yapısına sahiptir. İlgili tavan yapıları incelendiğinde 5m ile 2,3 m arasında değişen bu hacimlerde  her mekan  için ayrı çözümler üretilmeliydi. Genel hacimlerde asma tavan içinin emiş plenumu olarak kullanılması yaygın olarak kullandığımız bir yöntem olmuştur. Bu durumda asma tavan mimarisinin izin verdiği ölçüde dekoratif açıklıklar kullanmak hem ekonomik hem de mimari grup için uygulama kolaylığı sağlamıştır. Genel hacimler otel binalarında kritik bölgeyi oluşturur.

Otelin giriş bölümü atrium şeklinde bir geometriye sahiptir. Büyük yüksekliklere ve alınan güneş radyasyonuna bağlı olarak duşey doğrultuda önemli sıcaklık  farklılıkları oluşturur. Yazın bu düşey doğrultudaki fark 10-15 °C değerlerine kadar yükselebilmektedir. Kışın alt katlardaki sıcak hava yükselerek üst katlardaki açıklıklardan çıkma eğilimindedir. Bu tavan yüksekliği boyunca bir basınç gradyanı oluşturur. Alt kotlarda vakum üst kotlarda artı basınç söz konusudur. Yazın ise dış ve iç sıcaklıklara bağlı olarak ters bir basınç gradyanı oluşmaktadır. Bu neden ile otelin bu bölümü ve komşu mahalleri farklı zonlar olarak değerlendirilerek kendi içinde gruplanmıştır. Bu bölümde atış mesafeleri de göz önüne alınarak 80 Pa Devis’ So yüksek statik cihazlar ile çözülmüştür. Lobi bölümünde insanlar devamlı olarak kalmadıklarından konfor aralıkları çok daha geniş bir banda yayılır. Bu bölüm tek zonlu olarak ısıtma ya da soğutma modunda çalışacağından heat pump dış üniteler kullanılmıştır. Aynı zamanda bu bölüm otelin giriş bölümü ve resepsiyonun bulunduğu yerdir. Resepsiyonda klima sistemi  bilgisayar üzerinden merkezi olarak kontrol edilmektedir.

 

Üzerinde yoğunlaştığımız önemli yerlerden biride toplantı odalarıdır. Kullanımları sürekli değil periyodiktir. Bu bölümlerde daha yüksek kapasiteler belirlenerek tasarım kısa süreli yoğun kullanıma göre yapılmıştır. Bar restaurant bölümleri genel hacimler içinde daha uzun süreli ve yoğun kullanıma sahip diğer hacimlerdir. Bu bölümlerde kışın bile soğutma ihtiyacı oluşabilir. Bu sebepten sistemler kendilerine özel olarak yerleştirilen heat recovery dış üniteler ile çözülmüş ve kendi içerisinde bağımsız hacim olarak değerlendirilmiştir.

Genel hacimlerin belirli bölümlerinde rooftopların bulunduğu alanlardan büyük kanalların dikey ve yatay taşınmaları mümkün değildi. Bu hacimlerin  kendi içinde havalandırılması ihtiyacı doğmuştur. Devis’ S0 Dx yani direk genleşmeli ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri kullanılmış olup bu cihazlar ilgili dış ünitelere bağlantıları yapılarak havalandırmanın merkezi sistemden bağımsız çözümlenmesi sağlamıştır.

Servis alanlarını müşteriler kullanmadığı için daha az kritiktir. Özellikle dış ünitelerin yerleştirilmesi dağıtıcı kutuların dağılımları olabildiğince otel kullanım alanlarında değil bu hacimler üzerinde yoğunlaşmıştır. İlgili dağıtıcı kutulardan bakır borular vasıtası ile iç ünitelere hatlar çekilmiştir. Bu montaj için yüksek bedel oluşturmakta olsa bile cihazların servis esnasında müdahaleleri ve insanlara vereceği rahatsızlık göz önüne alınmış aynı zamanda akustik durumları değerlendirildiğinde montaj için en uygun alanları bu bölümleri oluşturmaktadır. Otel katlarında dağıtıcı kutular merdiven kaçış koridoruna giden küçük bir servis asansörü holüne bir bölümü de kat odasına yerleştirilmiş buradan yatak odalarına hatlar çekilmiştir.

Uygulama açısından dinamik çözümlere sahip VRS sistemleri tercih eden Silence OTEL, doğal kaynakların hızla tükendiği, enerji maliyetlerin oldukça yüksek olduğu ülkemizde bu  projelerin yeni yapılacak binalara referans olması enerji verimliliği açısından oldukça faydalı olacaktır.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »