donanım

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİNDE EMNİYET DONANIMI Leave a comment

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİNDE EMNİYET DONANIMI

Bir güneş enerjisi sisteminin tüm emniyet tekniği donanımları durgunluk durumuna göre boyutlandırılmış olmalıdır. Durgunluk sıcaklığı kollektörden ısı alınmadığı durumlarda, kollektörün en sıcak yerinde oluşan sıcaklıktır. Kollektör alanı ışınım altında iken, sistemdeki ısının kullanılması mümkün değilse, solar devre pompası kapanır ve güneş enerjisi sistemi durgunluk konumuna geçer. Uzun süren arıza veya hatalı kullanım da sistemin belirli bir süre durmasına sebep olabilir. Bu durumda sıcaklık maksimum kollektör sıcaklığına kadar yükselir ve enerji kazancı ile kaybı birbirine eşit olur. Kollektörlerde, ısı taşıyıcı akışkanın kaynama noktasını geçen sıcaklıklara erişilir. Bu sebepten, güneş enerjisi sistemleri tekniğin geçerli kurallarına göre kendinden emniyetli olarak projelendirilmelidir. Kendinden emniyetli olmanın anlamı:
– Güneş enerjisi sisteminde durgunluk süresinde herhangi bir hasar oluşmamalıdır.
– Durgunluk süresinde güneş enerjisi sistemi herhangi bir tehlike oluşturmamalıdır.
– Güneş enerjisi sistemi durgunluk süresi sona erdiğinde, kendiliğinden devreye
girmelidir.
– Kollektörler ve boru hatları durgunluk süresinde beklenen sıcaklıklara göre
projelendirilmelidir.

Durgunluk süresinde sistem komponentlerini aşırı ısınmaya karşı korumak için.  durgunluk soğutucularında beklenen yüksek sıcaklıklardan dolayı, dokunma koruması olarak içinden sıvı geçmeyen bir levha mevcuttur. Piyasada yaygın olarak bulunan radyatörler kullanıldığında, bir dokunma koruması öngörülmeli ve bağlantılar oksijen bariyerli olmalıdır. Tüm yapı parçaları 180°C’ye kadar sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır.

Membranlı genleşme tankı

Ve : Sıvı haldeki ısı taşıyıcı akışkanın hacminin genleşmesi (litre)
Ve = Va · β
Va : Sistemin hacmi (kollektörlerin, eşanjörün ve boru hatlarının hacimleri
β Genleşme sayısı
β = 0,13 Viessmann ısı taşıyıcı akışkan için, −20 ile 120 ºC arasında
Vfv : Genleşme tankının emiyet suyu miktarı (litre) (sistem hacminin % 4’ü, min. 3 litre)
Df : Basınç faktörü
(pe + 1) : (pe − po)
pe : emniyet ventilindeki maks. sistem basıncı (bar) (emniyet ventilinin açma basıncının %90’ı.
po : Sistemin ön basıncı
po = 1 bar + 0,1 bar/m statik yükseklik

Emniyet ventili seçimi

Solar-Divicon maks. 6 bar ve120 ºC’ye göre bir emniyet ventili ile donatılmıştır. Maksimum sistem basıncı (6 bar) aşıldığında, güneş enerjisi sistemindeki ısı taşıyıcı akışkan emniyet ventili üzerinden boşaltılır.
DIN 3320’ye göre, emniyet ventilinin açma basıncı; maksimum sistem basıncı + % 10 olmalıdır.
Emniyet ventili EN 12975 ve 12977’ye göre boyutlandırılmalı ve kollektörlerin ısı gücüne uygun olmalı ve kollektörlerin 900 W/m2 maksimum kapasitesini tahliye edebilmelidir.
Tahliye ve boşaltma hatları, kollektörlerin en azından toplam akışkan hacminin dolabileceği açık bir kaba açılmalıdır. Kullanılacak emniyet ventilleri maksimum 6 bar ve 120 ºC sıcaklığa göre boyutlandırılmalı ve yapısal eleman ID numarasında „S“ (Solar) tanım işareti bulunmalıdır.Solar-Divicon maks. 6 bar ve120 ºC’ye göre bir emniyet ventili ile donatılmıştır.

Boyler içinde ilave bir emniyet termostatı gerekli mi?

Her m² absorber yüzeyi için boyler hacmi 40 litreden daha az ise, boylerde bir emniyet termostatı bulunmalıdır.Böylece boylerde 95 C’ nin üzerinde sıcaklıklar oluşması önlenir
yani, bu sistem için emniyet termostatı gerekmez.
300 litre
7,0 m²
= 42,8 Litre/m²
3 düzlemsel kollektör Vitosol-F, absorber yüzeyi 7 m²
300 litrelik boyler

yani, bu sistem için emniyet termostatı gerekmez.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »