güneş enerjisi

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN İŞLETME TARZLARI Leave a comment

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN İŞLETME TARZLARI

Kollektör sistemlerinde farklı özgül debiler kullanılabilir.

Çalışma şekilleri:

Low-flow işletme (yüksek akışlı) :Hacimsel debilerin yaklaşık 30 litre / saat x m2 olduğu işletme şeklidir.
High-flow işletme (düşük akışlı) :Hacimsel debilerin 30 l litre / saat x m2 değerinin üzerinde olduğu işletme şeklidir.
Matched-flow (değişken akışlı)  :Değişken hacimsel debilerde işletme şeklidir
Aynı güneş ışınımında, yani kollektör gücünde, yüksek bir hacimsel debi kollektör devresinde düşük sıcaklık farkı, düşük hacimsel debi ise, büyük sıcaklık farkı demektir.
Büyük sıcaklık farkında, ortalama kollektör sıcaklığı yükselir, buna bağlı olarak da kollektörlerin verimleri düşer. Buna karşılık, düşük debide daha az yardımcı enerji (pompa için gerekli akım) tüketilir ve bağlantı hattı daha küçük olarak boyutlandırılabilir.Kollektörlerle her üç işletme şekli de mümkündür.
% 100 pompa kapasitesinde önerilen debi:

Düz kollektörler

– Vitosol-F: 25 litre / saat x m2

Kollektör grupları planlanırken, hava atma da göz önünde bulundurulmalıdır Güneş enerjisi sisteminin arızasız ve verimli olarak çalışması için, solar devredeki havanın tamamen alınması şarttır. Solar devrede hava olması ses yapar ve kollektörlerle kollektör grubu bölümlerindeki sıvı akışını etkiler. Isı taşıyıcı akışkan kullanılan güneş enerjisi sistemlerinin su ile çalışan sistemlere göre daha uzun bir süre havaları atılmalıdır. Bu sebepten otomatik bir hava atma tertibatı önermekteyiz. Pürjörler kazan dairesinde, erişilebilir bir yerde, solar gidiş hattına ve serpantin girişi önüne takılmalıdır.

Güneş enerjisi sisteminin akış hızı ve akış direnci

Kollektör grubunun akış direnci kollektörlerin bağlantı şekillerine bağlı olarak değişir. Güneş enerjisi sistemlerinin borulamasındaki akış direncinin mümkün olduğu kadar
düşük olması için, bakır borudaki akış hızı 1 m/s’yi geçmemelidir. VDI 6002-1’e göre akış hızlarının 0,4 ve 0,7 m/s arasında seçilmesini önermekteyiz. Bu akış hızlarındaki akış dirençleri 1 ile 2,5 mbar/m boru uzunluğu arasında kalır. Akış hızları debiye ve boru boyutuna bağlı olarak değişir. Daha yüksek akış hızları akış direncini yükseltir, belirgin bir şekilde düşük bir değer ise, hava atmayı zorlaştırır.

 Sirkülasyon pompasının seçimi

Sistemin debisi ve basınç kaybı biliniyorsa, pompa seçimi pompa tanım eğrisi üzerinden yapılır. Burada en uygunu, Vitosolic kontrol panelinde ayarı veya hızı değiştirilerek sisteme uygun duruma getirilebilen kademeli pompalardır. Montajda, pompaların ve emniyet tertibatlarının seçiminde kolaylık sağlamak için Solar-Divicon ve ayrı bir solar pompa grubu ürün programımızda mevcuttur. Vitosolic kontrol panelli güneş enerjisi sistemleri için uyarı Güç tüketimi 190 W’den daha fazla olan pompalar, solar kontrol paneli Vitosolic ile bağlantılı olarak ilave bir röle (uygulayıcıya ait) üzerinden bağlanmalıdır.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »