HİDROFOR KAPASİTESİ HESABI

HİDROFOR KAPASİTESİ HESABI Leave a comment

HİDROFOR KAPASİTESİ HESABI

 

a) Aile sayısı veya daire sayısı : A
b) Bireyin günlük su tüketimi : T = 120 litre / gün
c) Ortalama birey sayısı aile için : B = 4 veya 5 alınır.
d) Eş zamanlı kullanım faktörü : f

EŞ ZAMANLI KULLANIM FAKTÖRÜ : f
4              Daireye Kadar 0,66
5 – 10      Daireye Kadar 0,45
11 – 20    Daireye Kadar 0,40
21 – 50    Daireye Kadar 0,35
51 – 100  Daireye Kadar 0,30
100          Daireden Fazla 0,25
Q = A x B x T x f (Litre)

Hm = ( 2,8 x Kat sayısı x C ) + HÖZEL + HAKMA

C –> Yeni bina için : 1,3 (Boru ve bunun gibi
Eski bina için : 1,4   kayıplar kabul edilir.)

 

HÖZEL–> Su sayacı başına    : 10 mSS HAKMA –> 15 mSS Kabul edilir
  Filtrasyon için          : 15 mSS  
  Bahçe Sulama için : 15 mSS  
  Şok duş için             : 15 mSS  

 

    (PÜST + 1)
VN = 0,33 x QP x ——————————————–
    (PÜST – PALT ) x S

VN : Hidrofor tankı nominal hacmi (m3)
QP : Bir pompanın PALT basınçta verdiği max debi miktarı (m3 / h)
PÜST : Hidroforun çalışma üst basıncı (bar)
PALT : Hidroforun çalışma alt basıncı (bar)
S : Salt sayısı (Motorun saatte devreye girip çıkma sayısı) 1/S
– 2 veya 3 kW lık motor güçlerine kadar şalt sayısı 40’a kadar çıkabilir.
– Büyük motorlarda şalt sayısı 20’ye çekildi.

ÖRNEK:

60 Daireli üç bloktan oluşan 5’er katlı yeni bir sitenin su ihtiyacını karşılayacak hidroforun kapasitesini hesaplayınız. Her dairenin sayacı ayrıdır. Banyo bataryasında şok duş kullanılmıştır :

Q = A x B x T x f (Litre)
Q = 60 x 5 x 120 x 0,30 = 10,800 LİTRE = 10,8 m3/h

Hm = (2,8 x kat sayısı x C ) + HÖZEL + HAKMA
Hm = (2,8 x 5 x 1,3) + (10 + 15) + 15 = 58,2 mSS = 60 mSS

Yukarıda hesap neticesinde elde edilen değerlerden STANDART POMPA kataloguna bakılarak pompa seçilir.

1. SEÇİM: SKM 32/3 2-14m3/H 78-60mSS 5. SHP 2900 d/d
2. SEÇİM : SNT 32/250 4 – 15,5 m3 74-54 mSS 7,5HP 2885 d/d
Buradan aynı işi gören , motor gücü küçük olan SKM 32/3 pompası seçilir.

VN = HİDROFOR TANKININ NORMİNAL HACMİ ( m3 )

Qp      = PALT Basıncında pompanın maxdebisi 14m3/h
PÜST = Hidroforun çalışma üst basıncı 74 mSS den 7,4 bar.
PALT = Hidrofor çalışma alt basıncı 6 mSS den 6 bar.
        = Salt sayısı 30 defa

    (PÜST + 1)   ( 7,4 + 1 )  
VN = 0,33 x QP x ———————————- VN = 0,33 x 14 x —————————— VN = 0,924 m3   VN = 1 ton olarak bulunur.
    (PÜST – PALT ) x S   ( 7,4 – 6 ) x 30  

NOT : Kapalı genleşme deposu kullanıldığı takdirde sisteme su basılmadan önce genleşme deposunun içinde basılı bulunan azot gazı basıncı sistemin statik basıncına eşit şekilde ayarlanır. Az ise ilave edilir. Fazla ise basınç düşürülür. Yukarıda ki örnek için (10 kat x 2,7 m + 15 m musluk basıncı = 42 m = 4,2 atü ) sistem boş iken ön gaz basıncı 4,2 atü‘ye ayarlanır. (62 hava) Ibr.dir.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »