KAPALI GENLEŞME TANKI HESABI Leave a comment

KAPALI GENLEŞME TANKI HESABI

 

GENLEŞME TANKI HESABI
GENLEŞME TANKI HESABI

SİSTEMDEKİ DOLAŞAN SU MİKTARININ HESABI:
Vs : Q x f (litre) Vs : Sistemdeki toplam su miktarı (lt) Q : Kazanın ısıtma kapasitesi (kCal/h) f : ısıtıcının ısı yayma gücü (TABLO 1)
VG: VS x n (litre) VG : Sistemin genleşecek su miktarı (lt) n : Suyun sıcaklık farkına göre genleşme katsayısı (TABLO : 2) den.
VN : VG + K (litre) VN : Normal genleşme deposu hacmi (litre) K : Ön basınç ile Emniyet ventili basınç ayarına göre katsayı (TABLO : 3)

SABİT BASINÇ ve EMNİYET VENTILİ HESABI
:
STATİK BASINÇ : BİNA KAT SAYISI x 2.8 m/kat + KAZAN DAİRE KOT FARKI = TOPLAM KOT FARKI / 10 = Bar
ÖN GAZ BASINCI: STATİK BASINÇ + ( 0.2 ~ 0.5 bar ilave edilir. )
EMNİYET VENTİL BASINÇ DEĞERİ : PVENTİL = PEM – PTOLERASN
PEM : İŞLETME BASINCI  PTOLERASN : PEM küçük veya eşit 5 bar ise 0.5 kabul edilir. Şayet  PTOLERASN : PEM > 5 bar ise PEM x 0.1 alınır.
ÖRNEK HESAP : I
10 Katlı ve 22 daireli bir apartmanda ısıtıcı eleman olarak panel radyatör kullanılmıştır. Sistemde 90/70 su dolaşmaktadır. Bina da 200.000 kCal/h ısıtma gücünde bir kazan bulunmaktadır. Sistemde kullanılacak genleşme deposunun basıncı ve hacmi nedir.

1 ) BASINÇ SINIFI ;
Statik Basınç : 10×2.8 + 3 : 31/100 = 3.1 bar
Ön gaz basıncı : 3.1 + 0.4 = 3.5 bar
PEM : 5.5 bar (işletme basıncı)
Emniyet Basınç Değeri: 5.5 – 0.5 = 5 bar,

2 ) SUYUN NORMAL HACMİ ;
Sitemdeki toplam su hacmi : Vs : Q x f                       f : (Tablo 1’den)              Vs : 200.000 x 10/1000 = 2000 litre
Sistemdeki genleşen su hacmi : VG : VS x n             n : (Tablo 2’den)   n : 90° – 10° = 0,0359 – 0,00027 = 0,0356
VG : 2000 x 0,0356 = 71,2 litre
3 ) GENLEŞME DEPOSUNUN NORMAL HACMİ ;

VN : VG + K           K: ( ön gaz basıncı 3.5 bar emniyet ventili basıncını da 5 bar kabul ederek (TABLO 3) den K : 0.25 )
VN : 71.2+ 0.25    VN : 284.8 litre           VN : 300 litre           STANDART : LR 300/6 SEÇİLİR.

ÖRNEK HESAP : II
4 Katlı ve 16 daireli bir apartmanın döküm radyatör sisteminde 90/70 çalışan 180.00 kCal/h ısıtma gücündeki bir kazan için seçilecek genleşme deposu hesabı; kazan işletme basıncı 5 bardır.

1 ) Statik Basınç : 4 x 2.8 + 3 = 14.2 / 10 = 1.42 bar.
Ön Gaz Basıncı : 1.42 + 0.1 = 1.52 = 1.5 bar. ( 22 Ibs )

2 ) NORMAL HACMİ ;
Sistemdeki toplam su hacmi : VS = Q x f = 180.000 x 12 / 1000 =2160 Litre
Sistemdeki genleşen su hacmi : VG = VS x n = 2160 x 0.0356 = 76.89 Litre

3 ) Genleşme Deposunun Normal hacmi = VN = VG / K ( Ön gaz basıncı 1.5 bar Emniyet ventili (3-0.5) = 2.5 bar)
K : Tablo 3 den K : 0.28
VN = 76.89 / 0.28           VN =274.6 Litre           VN = 300 İt STANDART : LR 300 / 6 SEÇİLİR.

 

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »