Kollektör Montajı ve Montaj Uyarıları Leave a comment

Kollektör Montajı ve Montaj Uyarıları

Düz çatıya montaj Düzlemsel kollektörler Vitosol-F

Kollektörler sabit monte edilmiş bir alt yapı üzerine veya beton levhalara tespit edilebilir. Beton levhaların üzerine monte edildiğinde kollektörler kaymaya, devrilmeye veya havalanmaya karşı ek ağırlıklarla korunmalıdır.

Kollektör destekleri hazır montajlı olarak verilir. Kollektör destekleri ayak, yerleştirme ve üzerinde eğim açısını ayarlamak için kullanılan delikler bulunan ayar desteklerinden oluşur. Bir sıradaki yan yana her bir 1 – 6 kollektör için bağlantı kirişleri gerekmektedir.

Güneş doğarken ve batarken (güneş ışınları çok yatık) arka arkaya yerleştirilen kollektörlerde gölge oluşması önlenemez). Bu sebepten, verimde olan düşmeyi kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutmak için, VDI Direktifi 6002-1 tarafından belirtilen belirli sıra aralıklarına (z ölçüsü) uyulmalıdır. Yılın en kısa gününde (21.12) güneşin en yüksek seviyede olduğu saatte arka sıralarda  gölge olmamalıdır. Sıralar arası mesafeyi hesaplamak için, 21.12 tarihindeki güneş konumu açısı β (öğlen) kullanılır.

Güneş enerjisi sistemleri sadece Viessmann ısı taşıyıcı akışkanı „Tyfocor-LS“ ile doldurulmalıdır.Montajdan sonra güneş enerjisi sistemine hemen ısı taşıyıcı akışkan
doldurulmaz ise, kollektörlerde hasar oluşabilir. Bu sebepten kollektörlerin üzeri örtülerek güneş ışınlarına karşı korunmalıdır.Montajın kurallara uygun olarak yapılmaması kollektörlerde hasara neden olabilir. Montajda paslanmaz çelik veya piyasada yaygın bulunan bakır boru ve kızıl döküm fitings kullanılmalıdır. Güneş enerjisi sisteminde kullanılan borular için metal sızdırmazlık sistemleri (konik veya sıkıştırmalı halka rakorlar) kullanılmalıdır. Düz sızdırmazlık elemanları gibi başka contalar kullanıldığında, üretici tarafından glikol, basınç ve sıcaklıklara karşı yeterli derecede dayanıklı olmaları sağlanmalıdır. Kendir, sadece basınca ve sıcaklığa dayanıklı bir sızdırmazlık maddesi (örn. Viskotex-Solar macun, Locher firması) ile birlikte kullanılmalıdır! Kendir oksijene karşı yeterli sızdırmazlığı sağlayamamaktadır.Solar hatlarda kullanılan bakır borular genelde sert lehimlenir veya preslenir. Yumuşak lehimler, özellikle kollektör yakınlarında, oluşan maksimum sıcaklıklardan dolayı zayıflayabilir. En uygun olan bağlantılar, sıkıştırma halkalı rakorlar veya çift O-ring’li Viessmann geçme bağlantılarıdır. Kullanılan tüm yapı parçaları ısı taşıyıcı akışkana karşı dayanıklı olmalıdır. N Borulamalarda ve bağlantılarda solar devrede oluşabilecek yüksek sıcaklıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Buharlaşma oluşabilecek boru bölümlerinde 200 K değerine kadar, diğer bölümlerde ise 120 K kadar sıcaklık farkları oluşabilir. Planlamada boruların kollektörden itibaren alçalarak monte edilmesine dikkat edilmelidir. Bu sayede, durgunluk süresinde tüm sistemin buharlaşma davranışının daha iyi olması sağlanır. Sistem komponentlerinin termik yükü azalır.Kollektör yakınında ve kollektör üzerinde lehim yapılmamalıdır !

Isı izolasyonu için montaj uyarıları

Kullanılması öngörülen yalıtım malzemeleri beklenen işletme sıcaklıklarına dayanıklı olmalı ve daimi olarak nem etkisine karşı korunmalıdır. Bazı termik olarak yüksek dayanıklı, açık gözenekli yalıtım malzemeleri yoğuşma sonucu oluşan neme karşı emniyetli olarak koruma sağlamaz. Kapalı gözenekli yalıtım hortumları ise, neme karşı yeterli dayanıklılık
göstermekte, fakat dayanabildikleri sıcaklıklar en fazla yaklaşık 170 °C’dir. Kollektör bağlantı yerlerindeki borularda yaklaşık 200 °C’ye kadar (düzlemsel kollektörler) sıcaklıklar oluşabilir, bu değer vakum borulu kollektörlerde daha da yüksektir. Açıkta kalan güneş enerjisi sistemi boruları kuş ve küçük hayvan yemesi ile UV ışınlarına karşı korunmalıdır.
Küçük hayvan yemesine karşı kullanılan koruyucu bir kılıf (örn. sac kaplama) UV ışınlarına karşı da yeterli bir koruma sağlamaktadır.

İşletme ile ilgili uyarılar

Sisteme ve ısı taşıyıcı akışkana zarar vermemek için, sistemin havası alındıktan sonra pürjörler kapatılmalıdır. Bu sayede dışarıya buhar çıkması ve havadaki oksijenin içeriye girmesi önlenir. Aşırı sıcaklık güneş enerjisi sisteminde hasar oluşturabilir. Bu sebepten güneş enerjisi sistemi yaz aylarında, örn. tatil esnasında, kapatılmamalıdır. Isı taşıyıcı akışkanın düzenli aralıklarla kontrol edilmesini öneririz (don koruması ve pH değeri) .Her altı ayda bir işletme basıncı, sirkülasyon pompalarının çalışma sesi, gidiş ve dönüş
suyu sıcaklıkları ve şalt fonksiyonları kontrol edilmelidir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »