kollektör tipleri

KOLLEKTÖR TİPLERİ Leave a comment

Düzlemsel ve vakum borulu kollektör

Düzlemsel kollektörler evlerin çatılarına çatı üstü veya çatı seviyesinde çatıya entegre çözüm olarak kolay ve güvenli bir şekilde monte edilebilir. Kollektörlerin bina cephelerine takılması veya serbest montaj şekli de gün geçtikçe artmaktadır. Düzlemsel kollektörler kullanma suyu ve yüzme havuzu ısıtmasında ve mahal ısıtması desteğinde kullanılabilir.

Vakum borulu kollektörlerde absorber bir termos şişesinde olduğu gibi içinin havası boşaltılmış bir cam boru içine takılmıştır. Vakum çok iyi ısı yalıtım özelliklerine sahiptir. Bu sebepten ısı kayıpları düz kollektörlere göre daha azdır, bu durum özellikle yüksek iç mekan ve düşük dış hava sıcaklıkları için geçerlidir. Özellikle bina ısıtması veya iklimlendirilmesinde beklenen işletme koşulları altında ısı kayıpları daha azdır. Viessmann vakum borulu kollektörlerde her vakumlu boru döndürülebilir. Bu sayede absorber en olumsuz montaj konumlarında dahi güneşe doğru döndürülebilir. Direkt akışlı vakum borulu kollektörler düz çatılara yatırılarak da monte edilebilir.

Kollektör yüzey tanımlamaları:

Brüt alan A Bir kollektörün dış boyutlarını (uzunluk x genişlik) tanımlar. Bu değer montajın planlanması ve gerekli çatı alanının hesaplanmasında temel alınan kollektör alanıdır.
Absorber yüzeyi B Kollektörün içine monte edilen seçici kaplama metal yüzeydir. Açıklık yüzeyi C Açıklık yüzeyi bir güneş enerjisi sisteminin planlanması ve uygulama programlarının kullanılması için uygun teknik veridir. Düzlemsel kollektörde: Güneş ışınlarının nüfuz edebileceği kollektör kapağı yüzeyi. Vakum borulu kollektörde:
Boruların teker teker uzunlamasına kesitlerinin toplamı. Boruların alt ve üst kısımlarında seçici yüzeyler olmadığından, bu cihazlarda açıklık yüzeyi absorber
yüzeyinden daha geniştir.

Projelendirme absorber yüzeyine göre yapılmaktadır.

Bir kollektörün verimi açıklık yüzeyine düşen güneş ışınımının ne kadarının kullanılabilir ısı enerjisine dönüştürüldüğünü belirtir. Kollektör verimi, diğer başka etmenlerin yanı sıra, bir kollektörün işletme durumuna da bağlıdır. Tüm kollektör tiplerinde aynı yöntemle hesaplanır. Kollektör üzerine düşen güneş ışınının bir kısmı, camdaki yansıma ve absorbisyon ile absorberdeki yansımadan dolayı „kaybolur. Optik verim ηo bu kayıpların da dikkate alındığı bir değerdir. Optik verim η0 kollektör yüzeyine düşen ışınımın
absorberde ısıya dönüştürülen ışınım enerjisine oranından hesaplanır. Absorber ve ortam sıcaklıkları arasındaki sıcaklık farkı ΔT ile termik kayıplar sıfır olduğunda, maksimum
verim değerine erişilir.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »