KONUT TİPİ KAZANLARDA KULLANILAN GENLEŞME TANKI ve EMNİYET VENTİLİ SEÇİMİ

KONUT TİPİ KAZANLARDA KULLANILAN GENLEŞME TANKI ve EMNİYET VENTİLİ SEÇİMİ Leave a comment

 

KONUT TİPİ KAZANLARDA KULLANILAN GENLEŞME TANKI ve EMNİYET VENTİLİ SEÇİMİ

 

KAZAN
KAPASİTESİ
kCal / h
RADYATÖRLÜ
SİSTEMLERDE
DOLAŞAN SU
MİKTARI (litre)
DÖKÜM RADY
90° – 70°
ÇALIŞAN
SİSTEMDE
GENLEŞEN
SU MİKTARI
(litre)
1-2-3 KATLI
BİNALARDA
KULLANILACAK
GENLEŞME
TANKI
4-5 KATLI
BİNALARDA
KULLANILACAK
GENLEŞME
TANKI
6-7-8 KATLI
BİNALARDA
KULLANILACAK
GENLEŞME
TANKI
KULLANILACAK
3 Bar
DİYAFRAMLI
EMNİYET
VENTİLİ
20.000 240 8.55 17 1/2 “
25.000 300 10.7 22 1/2 “
30.000 360 12.8 26 1/2 “
40.000 480 17 35 47 1/2 “
50.000 600 21.4 43 58 3/4 “
60.000 720 25.7 52 70 3/4 “
80.000 960 34.18 69 93 3/4 “
100.000 1.200 42.8 86 116 285 1 “
120.000 1.440 51.3 103 139 427 1 “
140.000 1.680 59.8 120 162 498 1 “
160.000 1.920 68.35 137 185 570 1 “
180.000 2.160 77 154 208 642 11/4 “
200.000 2.400 85.45 171 231 712 11/4 “
250.000 3.000 106.80 213.6 289 890 11/4 “
300.000 3.600 128.15 256 346 1070 11/4 “

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :
1-     1-2-3 Katlı binalarda kullanılan genleşme deposu ön gaz basınçları 1 BAR olacaktır. (15 Ibs)
(ÖN GAZ BASINCI TESİSATA SU BASMADAN GENLEŞME DEPOSUNUN ÜST SİBOBUNDAN İÇİNDEKİ AZOT GAZ BASINCI          AYARLANIR. AZ İSE İLAVE EDİÜR.FAZLA İSE BOŞALTILIR.)                                                                                1 bar: 14,7 Ibs libre dir.
2-     4 ve 5 katlı binalarda kullanılan genleşme deposu ön gaz basınçları 1.5 BAR olacaktır. ( 22 Ibs)
3-     6-7-8 katlı binalarda kullanılan genleşme deposu ön gaz basınçları 2.5 BAR olacaktır. ( 37 Ibs)
4-     Seçilen standart genleşme deposu hacimleri en az tablo değerinde veya üzerindeki en yakın değer seçilir.
5-     Aynı kazan ile yerden ısıtma yapılırsa genşelme deposu hacmi tablo değerinin %35 düşüğü seçilir.
ÖRNEK : 140.000 kCal/h Kapasiteli bir kazandan üç katlı bir bina radyatörle ısıtılmaktadır. Bu binada kullanılacak
Kapalı genleşme tankı ne olmalıdır?
Yukarıdaki tablodan bakıldığında 120 litre olduğu görülür. Buradan da standart ölçü olan 150 Litrelik genleşme tankı kullanılır. Aynı bina dört katlı olsaydı, (ön gaz basıncı 1.5 bar ayarlanacak) 162 litre olduğu tablodan görülür. Buradan da standart ölçü 200 litrelik tank seçilir. Beş katlı olupta yerden ısıtma sistemi kullanılmış olsaydı 162 x -%35 = 105.3 buradan da standart ölçü 110 litre seçilir.

MEMBRANLI TİP EMNİYET VENTİLİ SEÇİM TABLOSU

Açma
Basıncı
kW kCal/h kW kCal/h kW kCal/h kW kCal/h kW kCal/h kW kCal/h
1.5 36 32400 72 64800 144 129600 252 226800 433 389700 650 58500
2 43 38700 86 77400 172 154800 302 271800 518 466200 778 700200
2.5 50 45000 100 90000 200 175000 350 300000 600 500000 900 750000
3 50 45000 100 90000 200 175000 350 300000 600 500000 900 750000
4 70 63000 140 126000 280 252000 490 441000 840 756000 1260 1134000
5 84 75600 168 151200 336 302400 588 529000 1008 907200 1512 1360800
6 98 88200 195 175500 390 351000 682 613000 1170 1053000 1755 1579500
Anma
Ölçüsü
R 1/2 “ R 3/4 “ R 1 “ R 11/4 “ R 11/2 “ R 2 “

 

Emniyet ventilleri sistemde ; kazanın üzerine, kazanla genleşme deposu arasına veya genleşme deposunun üzerine monte edilerek kullanılabilir.
Seçilecek emniyet ventilinin anma ölçüsü kazanın azami ısıtma gücüne bağımlıdır.
DIN 4751 normuna göre her kazan için 3 adete kadar emniyet ventili kullanılabilmesi mümkündür. Buna göre ömeğin açma basıncının 5 bar olduğu 900.000 kCal/h ısıtma gücündeki tek kazanlı bir sistemde R11/2″ boyutunda membranlı tip emniyet ventili kullanılabileceği gibi, seçenek olarak 3 adet R1″ veya 2 adet R11/4″ ventil kullanılması da mümkündür. (WİLO dokümanlarından istifade edilmiştir.)

 

 

 

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »