kumanda

VRF SİSTEMİNDE ANA UZAKTAN KUMANDA Leave a comment

VRF SİSTEMİNDE ANA UZAKTAN KUMANDA

 

EKRANIN BÖLÜMLERİ

Yukarıdaki örnek kumanda ekranında bütün göstergeler gösterilmiştir. Gerçekte çalışma sırasında sadece aktif durumda olan ve seçilen işlevler görüntülenir. Uzaktan kumanda ilk kez kullanıldığında , ekranda [SET DATA] yanıp söner. Ekran yanıp sönerken klimanın modeli otomatik olarak doğrulanır. Bir süre sonra [SET DATA] ekranı silinir. Bundan sonra uzaktan kumanda kullanıma hazırdır.

1. SET DATA ekranı- Timer ayarı sırasında görünür.
2. Çalıştırma Konumu (MODE) seçim ekranı- Seçilen çalışma konumu görüntülenir.
3. Kontrol (CHECK) ekranı- Emniyet donanımları devredeyken ya da bir arıza durumunda görüntülenir.
4. Zaman Programı (timer) zaman ekranı- Zaman programının zamanı, arıza olursa “CHECK” kodu görüntülenir.
5. Timer “SETIN” ayar ekranı- Timer “SETIN” düğmesine basılınca, timer ekranında sırayla OFF Timer tekrarı Görüntü yok.
6. Filtre ekranı- “FILTER ” görüntülenince filtre temizlenmelidir.
7. TEST çalışma ekranı- “TEST” çalışması sırasında görüntülenir.
8. Panjur konumu ekranı- 4-yollu kaset ve tavan tipi ünitelerde panjurun konumunu gösterir.
9. Otomatik panjur (Swing) ekranı- Panjur otomatik olarak aşağı/ yukarı hareket ederken görüntülenir.
10. Sıcaklık ayar ekranı- Seçilen ayar sıcaklık görüntülenir.
11. Uzaktan kontrolör sensör ekranı- Uzaktan kumandanın sensörü kullanılırsa görüntülenir.
12. PRE-HEAT (Ön ısıtma) ekranı- ısıtma çalışması ya da defrost başlayınca görüntülenir. Bu gösterge yanarken iç ünite fanı durur ya da fan çalışma konumu “LOW” (Düşük) hızı konumuna geçer.
13. Çalışma hazır ekranı- Isıtma çalışmasında görüntülenir, soğutma çalışmasında görüntülenmez.
14. İşlevsiz düğme
15. Hava debisi seçim ekranı- Fan hızına bağlı olarak seçilen hava debisi görüntülenir. Fan hızları:
LCD Ekran Göstergeleri
“AUTO” (Otomatik)
“HIGH” (Yüksek fan hızı/debi)
“MED.” (Orta fan hızı/debi)
“LOW” (Düşük fan hızı/debi) .
NOT: Yüksek statik basınçlı kanal tipi ünitelerde sadece
(HIGH) konumu vardır..

ÇALIŞTIRMA İŞLEMLERİNİN SEÇİLMESİİstenilen çalıştırma işlemini seçmek için o işlevle ilgili düğmeye basılır.
– Klimayı ON-OFF düğmesine basarak çalıştırdıktan sonra çalıştırmanın ayrıntılarını ayarlamak gerekir.

1. Hava Hacmi Seçim Düğmesi- Fan hızı ve buna bağlı olarak odaya girecek hava debisi seçilir. Yüksek statik basınçlı kanal tipi ünitelerde işlevsizdir.
2. Zaman Programı (TIMER) Ayar Düğmesi- TIMER SET düğmesi zaman programı ayarlanacağı zaman kullanılır.
3. CHECK (Kontrol) Düğmesi- CHECK düğmesi kontrol işlemleri sırasında kullanılır. Normal çalışmada bu düğme kullanılmaz.
4. Fan Düğmesi- Bu düğme piyasadan alınan fan bağlandığı zaman kullanılır. Eğer uzaktan kumandada “FAN” düğmesine basılınca (İşlev yok) görüntüleniyorsa bir fan bağlı değildir.
5. Filtre Kirlenme Ayarı Reset Düğmesi- Filtre kirli göstergesini kaldırmak için bu düğmeye basılır. Ekranda görüntülenir.
6. “UNIT” ve “AUTO” Panjur Düğmesi- Bir uzaktan kumandayla birden çok iç ünite çalıştırıldığı zaman hava yönünün seçimi için kullanılır; Otomatik panjur ve panjur açısı ayarı. Bu işlev standart ve yüksek statik basınçlı kanal, döşeme kabin ya da döşeme gizli tip ünitelerde kullanılmaz.
7. Çalışma Işığı- ışık cihaz çalışırken yanar, durunca söner. Emniyet donanımı devreye girerse ya da zaman anormal ise yanıp söner.
8. Çalıştırma/Durdurma Düğmesi- Bu düğmeye basınca klima çalışmaya başlar, düşmeye tekrar basılırsa durur. Cihaz durunca çalışma ışıkları söner ve ekran silinir.
9. Çalışma Konumu Seçim Düğmesi- İstenilen çalışma konumu seçilir.
10. Sıcaklık Ayar Düğmeleri- Bu düğmelerle oda sıcaklığı ayarlanır. ”s” düğmesiyle sıcaklık  arttırılır, ”t” ile azaltılır.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »