kumanda

VRF SİSTEMİNDE UZAKTAN KUMANDANIN DOĞRU KULLANIMI Leave a comment

VRF SİSTEMİNDE UZAKTAN KUMANDANIN DOĞRU KULLANIMI

Klima ilk kez kullanılacağı veya SET DATA değerleri değiştirileceği zaman aşağıdaki yöntem izlenir. Bu işlemden sonra uzaktan kumanda düğmesine basarak çalıştırılır ve çalışma ekranı görüntülenir.
Hazırlık
Ana güç anahtarını ya da devre kesiciyi ON konumuna getirin.
– Güç beslemesi açılınca uzaktan kumandanın ekranında kesikli bir çizgi görünür.
– Daha sonra uzaktan kumanda, yaklaşık 1 dakika kadar hiç bir işlemi kabul etmez. Bu sıradan klima modeli otomatik olarak doğrulanır. Ancak bu bir hata deðildir. 1 dakika sonra uzaktan kumanda normal olarak çalışmaya başlar.
DİKKAT! Klimayı ana güç anahtarı ya da devre kesiciden kapatmayın. Klimayı kapatmak için sadece ON-OFF düğmesini kullanın.
-Klima çalışırken devre kesiciyi kapatmayın.
-Klima uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra çalıştırmak istenirse devre kesiciyi klimayı çalıştırmaya başlamadan 12 saat önce açın.

ÇALIŞTIRMA

1-ON-OFF düğmesine basın.Çalışma lambası yanar ve klima çalışmaya başlar.

2-“MODE” (konum) düğmesi ile bir çalışma konumu seçin. Düğmeye her basılınca bir sonraki çalışma konumu görüntülenir.Bu işlev yüksek statik basınçlı kanal tipinde geçersizdir.

DİKKAT: Soğutma konumunda ünite yaklaşık 1 dakika sonra çalışmaya başlar. Isıtma konumunda klima çalıştırılınca 3-5 dakika fan çalışır, ancak hava üflemesi olmaz, daha sonra sıcak hava üflemesi başlar. Klima durdurulduktan sonra fan 30 saniye daha çalışır.

3-“FAN ” düğmesiyle hava hacmini seçin. Düğmeye her basılınca bir sonraki çalışma konumu görüntülenir.

 

– Hava hacmi ayarı konumunda ise hava debisi (fan hızı) oda sıcaklığına göre otomatik olarak değişir.
– Nem alma (kurutma) konumunda, görüntülenir ve hava hacmi (fan hızı) “LOW” (düşük hız) konumuna düşer.

– Isıtma konumunda, oda sıcaklığı düşük hız konumunda yeterli derecede sağlanamazsa MED(orta hız) veya HIGH (yüksek hız) konumu seçilir.

– Yüksek statik basınçlı kanal tipi ünitelerde hava hacmi seçimi yapılamaz. Ekranda sadece (yüksek hız) konumu görüntülenir.

4. İstenilen oda sıcaklığı (sıcaklık değerini arttırır) ve (sıcaklık değerini düşürür) düğmeleri ile ayarlanır.

Durdurma
ON-OFF düğmesine basın.Çalışma lambası söner ve klima durur.

DİKKAT:
Isıtma konumunda oda sıcaklığı ayar konumundan yüksekse klima çalışmaz ya da çalışırken oda sıcaklığı ayar sıcaklığına erişirse durur, hava akımı LOW (düşük fan hızı) konumuna gelir, besleme hava debisi azalır. Oda sıcaklığı ayar sıcaklığının  altında ise ya da altına düşünce klima tekrar çalışır, hava akımı ayar değerine yükselir.
Defrost konumunda iç ortama soğuk hava beslemesi olmaması için fan durur ve PRE DEF işareti görüntülenir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »