İnsan Kaynakları

ÖRNEK HEDEF KARTI
HER TAKIM ARKADAŞIMIZ BİR ŞİRKETTİR…
Müşteri ve Satış Odaklılık Min Nom Max Puan Katsayı
Yaratılan teklif hacmi 500.000,00 ₺ 750.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 8
Gerçekleşen satış hacmi 240.000,00 ₺ 450.000,00 ₺ 660.000,00 ₺ 15
Ziyaret edilen müşteri sayısı 140 175 210 5
Mühendislik iş alanı geliştirme 6 7 8 10
Pazarlama reklam faaliyetleri hacmi 8 9 10 5
Kadro yapılandırılması 7 8 10 12
Eğitim düzenleme ve anlatım 5 7 10 10
Süreçler ile ilgili gösterdiği iyileştirme 7 8 10 5
Müşterilerle iş çevresinde saygılı ilişkiler kurma 8 9 10 5
Yöneticilik vasıfları 7 8 10 5
Takım arkadaşlarıyla olan uyumu ve ilişkisi 7 8 10 1
Kılık – kıyafet ve dış görünüşüne gösterdiği özen 7 8 10 1
Davranış, tutum ve ilişkilerde gösterdiği kalite 8 9 10 1
Ofis içi temizliğe ve düzene verdiği önem 7 8 10 1
Stres faktörlerini ortadan kaldırma becerisi 7 8 10 1
Çalıştığı işe dikkatini verme ve konsantrasyonu sağlama 7 8 10 1
Verilen görevleri kavrayıp titizlilikle yerine getirmesi 7 8 10 2
Hedeflerini yakalayabilme gayreti ve becerisi 8 9 10 2
Yönetici Değerlendirmesi (P) 10
Toplam Puan

Seçme ve Yerleştirme

Amacımız, Devis’So A.Ş değerlerine ve insan kaynakları stratejilerine uygun, şirketimizi geleceğe taşıyacak, vizyon sahibi çalışanları işe almak ve onları en kısa sürede geliştirerek iş sonuçlarına katkılarını artırmaktır. Pozisyona uygun eleman ihtiyacı Devis’So Topluluğu şirketlerinden veya insan kaynakları portallarına ilan verilerek karşılanmaktadır. Mülakat, kişilik envanterleri vb. aşamalardan başarı ile geçen adayların referans kontrolleri yapıldıktan sonra iş teklifinde bulunularak süreç tamamlanmaktadır.

Ücret Sistemi

Şirketimizde ünvandan ve fonksiyondan bağımsız, işin içeriğine dayalı bir iş değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. İş büyüklükleri kademeler bazında sıralanarak ücret politikaları belirlenmektedir.

Ücret Sistemiyle amacımız; çalışanların toplam gelirlerini güncel ücret piyasasına göre belirlenmiş rekabetçi ve adil kurumsal politikalara göre belirlemektir.

Bunun yanı sıra performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanı motive edecek bir ücret sistemi kullanılmaktadır. Bireysel ücretler; bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi denge doğrultusunda, yılda bir kez değerlendirilip gözden geçirilmektedir. Şirketimiz her yıl çeşitli ücret araştırmalarına katılarak ücret ve yan fayda stratejisini gözden geçirir.

Çalışanlarımıza;

Ücret (Yılda 12 maaş + 4 ikramiye olmak üzere 16 maaş).
Prim /Satış Primi (belirli kademe ve pozisyonlarda) sunulmaktadır.

Yan Faydalar

Şirketimizin çalışanlarına sağladığı yan faydalar verildiği kişiler açısından bakıldığında ikiye ayrılmaktadır :
A. Tüm çalışanlara sağlanan olanaklar
B. Görevi gereği sağlananlar

A. Tüm Çalışanlara Sağlanan Olanaklar

 • Devis’So Yardım Sandığı Vakfı’na Üyelik
 • Özel Sağlık Sigortası (kendisi ve aile bireylerini kapsayacak şekilde)
 • Eğitim: Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek üzere
 • Ödüller: Gösterilen üstün performans, özveri, katkı ve yaratıcılık doğrultusunda
 • Devis’So Ailem Programı (Devis’So Şirketlerinin ürün ve hizmetlerinden sağlanan özel avantajlar, düzenlenecek dönemsel kampanyalar ile de ekstra avantajlar sunulmaktadır.)
 • Sosyal Yardımlar (Evlenme, Doğum,Öğrenim yardımı vb.)
 • Sabah Kahvaltısı ve Öğle Yemeği
 • İş Yeri Sağlık Hizmeti
 • Personel Taşıma Hizmeti
 • Ferdi Kaza Sigortası

B. Görevi Gereği Çalışanlara Sağlanan Olanaklar

 • Araç tahsisi
 • Cep telefon cihazı ve hat tahsisi
 • Benzin
 • Araç bakım
 • Yemek fişi

İzin Politikası

Şirketimizde yürürlükteki İş Kanunu’na uygun olarak izin hakkı sunulmakta ve uygulanmaktadır.Buna göre 1 yılını dolduran çalışana 14 iş günü ücretli izin verilmektedir. Bu süre, çalışma kıdemine göre en fazla 26 gün olarak sınırlanmıştır.

Sosyal ve Sportif Etkinlikler

Çatı Sosyal Aktivite Komitesi adı altında çeşitli komitelerle (Spor, Kültür, Gezi-Eğlence) çalışanlarımız arasındaki iletişimi arttırmak amacıyla şirket içinde ve Bölgelerde toplu etkinlikler düzenlenmektedir.

Yetenek Yönetimi

Büyüyen organizasyonumuzda, şirketimizi ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve tecrübeli profesyonelleri şirketimize kazandırmayı, sahip olduğumuz yetenekleri geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Devis’So A.Ş organizasyonel başarının temelinde  bireysel başarıların olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda insan kaynağının en etkin şekilde yönetilerek geliştirilmesi için Liderlik Potansiyeli Envanteri, Değerlendirme Merkezi  gibi değerlendirme ve geliştirme yöntemleri kullanılmaktadır. Değerlendirme sonuçlarının çıktıları gelişim planlama, yedek planlaması, kariyer yönetimi ve ücret yönetimi süreçlerine girdi sağlayarak kurumsal gelişim ve çalışan gelişimi arasındaki entegrasyon sağlamaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda Potansiyel olarak belirlenen çalışanlarımız detaylı gelişim planları ile desteklenmekte ve daha üst pozisyonlara hazırlanmaktadır.

Performans  Yönetimi

Devis’So A.Ş stratejilerinin hayata geçirilmesi amacıyla, şirket hedeflerinin yukarıdan aşağıya tüm çalışanlara yayılması sağlanmaktadır. Şirketimizde bu amaçla Dengelenmiş Hedefler Tablosu kullanılmakta, yönetici ile çalışanları yılda 1 kez (Aralık-Ocak dönemi) hedefleri değerlendirmek, yeni dönem hedeflerini belirlemek ve gelişim noktalarını tespit etmek amacıyla karşılıklı görüşmeler yapmaktadırlar.

Eğitim ve Gelişim

Devis’So  A.Ş.  çalışanlarının işe ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayacak eğitim ihtiyaçlarını belirler ve bu yönde gelişimlerini destekler.

Tüm çalışanların gelişim planları, ihtiyaç analizleri sonucunda planlanır ve şirket içi eğitimler, sınıf eğitimleri, çalıştaylar, makaleler, rehberlik gibi kaynaklar vasıtasıyla yıl içerisinde Devis’So Akademi üzerinde takip edilir.

Performans ve yetkinlik değerlendirme ile yönetici ve çalışan performans görüşme sonuçları İK ile paylaşılarak, İK planlama toplantılarında değerlendirilir.

Translate »