YÖNETİCİ KOÇLUĞU 1

Alışkanlıklar ve davranışlar konusunda uyum;

A. Kendisi ile olan ili şkisi:

B.  İşle olan ilişkisi:

C. Ailesiyle olan ili şkisi:

D .Arkada şlarıyla olan ilişkisi:

E.Parayla olan ili şkisi:

Müsterinin mahsur kalmasına neden olan alışkanlıklar ve davranışlar;

A.”Yanlış enerji” kalıpları
B.Sınırlardan konuşmak:
C.Korkuyla bağlantılı konuşmalar:
D.Kurban olmaya dair konuşmalar

MÜŞTERİNİN İLERLEMESİNİ SAĞLAYAN ALIŞKANLIKLAR VE DAVRANIŞ  KALIPLARI İLE UYUMU

YAKALAMAK

A.Kal ıplaşmış ilkeler:

B.Olumluluk kal ıpları:

C.Kendine de ğer verme kalıpları:

D.Kural ve s ınır kalıpları

E.Basitlik ve Kolayl ık Kalıpları:

MÜŞTERİNİN KİŞİSEL ÖZÜMÜ TANIMLAYAN İÇSEL ÖZELLİKLERİ İLE UYUMU YAKALAMAK

İÇSEL ÖZELLİKLERİ TANIMLAYACAK OLURSAK;
Güzel ve güçlü yönlerimizden birini koç tanırsa, müşteri de bu yeni yönü keşfedip daha da güçlü bir hale getirir.

İ. SELÇUK DEVECİ

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.

Translate »