ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDİR?

Enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşmesine yol açmadan, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden enerji tüketiminin azaltılması, daha az enerji ile aynı faydanın sağlanmasıdır. Enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebinin azaltılması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür.

NİÇİN ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMALIYIZ?

 

 • En önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar hızla tükeniyor,
 • Enerji üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenleri arasındadır,
 • Kullandığımız enerjinin %70’ini yurtdışından döviz ödeyerek satın alıyoruz,
 • Enerji faturalarımızı düşürmek, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak için enerjiyi verimli kullanmamız gerekir.

SANAYİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ

Enerjinin %30 dan fazlası sanayide tüketilmektedir. Sanayi tesislerinde uygulanacak enerji verimliliği etütleri ile elde edilecek tasarruflar bu tesislerde yıllık işletim maliyetlerinin ciddi oranda azaltılmasını sağlamaktadır. Sanayi tesislerinde enerjinin en çok harcandığı, kayıp ve kaçakların en çok yaşandığı birimlerin detaylı incelenmesi, gerekli ölçme, değerlendirme, raporlamaların yapılarak enerji tasarruf potansiyellerinin çıkarılması ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik önlemleri ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirlenerek sunulması, sanayide enerji etüd çalışmalarının temelini oluşturur:

 • Kazanlarda Enerji Verimliliği
 • Yakma Sistemlerinde yanma kontrolü, yakıtın verimli yakılması
 • Buhar Sistemlerinde Enerji Verimliliği
 • Endüstriyel Fırınlarda Enerji Verimliliği
 • Atık Isı Geri Kazanımı
 • Isıtma, Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği
 • Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği
 • Sıcak ve Soğuk Dağıtım Hatlarının Yalıtımı
 • Elektrik Tüketiminde Kayıpların Önlenmesi
 • Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği
 • Reaktif Güç Kompanzasyonu
 • Aydınlatma Tesisatlarında Enerji Verimliliği
 • Enerji Ölçme ve izleme
 • Otomatik Kontrol Uygulamaları

VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER (VAP)

Endüstriyel işletmelerde ve binalarda; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması İçin hazırlanan projeler Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.

VAP projelerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından %30 düzeyinde hibe destek sağlanmaktadır. Bu destekten faydalanmak için gereken başvuru dosyaları tarafımızdan hazırlanmaktadır. Her yıl Ocak ayında yapılan başvurular, Verimlilik Artırıcı Proje değerlendirme komisyonunu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme süreci de tarafımızdan takip edilir.

VAP FİNANSMAN DESTEĞİ

Yatırım için gerekli olan proje finansmanı, anlaşmalı olduğumuz bankalar aracılığı ile temin edilebilmektedir.

Bu modelde endüstriyel kuruluşlar “Verimlilik Arttırıcı Projelerini öz kaynak ayırmadan ve nakit akış dengesini bozmadan anlaşmalı finans kuruluşları vasıtasıyla sağlayabilmektedirler.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

“Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”e göre Enerji Yöneticisi görevlendirmekle veya enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü endüstriyel işletmelerdeki, organize sanayi bölgelerindeki ve binalardaki enerji yönetimi sistemleri, TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi- Kullanım Kılavuzu ve şartlar Standardına uygunlukları istenmektedir.

01.01.2014 tarihinden itibaren, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Hibe Desteklerinden veya Gönüllü Anlaşmalar Hibe Desteklerinden yararlanmak isteyen işletmeler, mutlaka ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı’na uygun bir sistemin kurulu olması istenecektir.

 

Report Abuse
Stok kodu: dgnegitim01 Kategoriler: , Etiketler: , ,

Marka

Devis'So Akademi makes a future

Devis'So makes an energy

Devis'Soft makes a technology

energiesco

Energiesco enerji verimliliği ve iklimlendirme danışmanlık hizmetlerine yenilikçi ve girişimci çözümler sunmaktadır.

ENER Green Infinite Energy Solutions COnsultancy Engineering Services.

Misyonumuz
Sürdürülebilir Enerji Danışmanlığı alanında yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimize yenilikçi ve girişimci sistem çözümleri sunmak.

Vizyonumuz
Enerji kaynaklarını verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlayan global-esco (enerji verimliliği danışmanlık hizmet sağlayıcısı) olmak.

Ana Hizmetlerimiz

Enerji Verimliliği
Kapsamlı Enerji Verimliliği, bir tesis içindeki tüm enerji akışının etkileşimini açıklar, böylece genel süreci mümkün olan en yüksek enerji ve maliyet tasarrufu için ayarlar.

Enerji Yönetimi
Bir tesiste süregelen tüm faaliyetlerin gerçek tüketim ihtiyaçlarını karşılarken mümkün olan en düşük enerji kullanımını ve maliyetini elde etmek için devam eden periyodik bir süreçtir.

Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan, enerji performansını ve çevresel etkiyi önemli ölçüde artıran teknoloji çözümleridir.

Hizmet Faaliyetlerimiz;
Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı,
Enerji Yöneticisi Hizmeti,
Eski ve Yeni binalarda Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi,
Enerji Verimliliği Etütleri,
Enerji İzleme Sistemleri satış ve kurulumu,
ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı,
Enerji Verimliliği ölçüm ve analizleri,
Isı Yalıtım Danışmanlığı,
Isı Yalıtım Uygulaması,
Karbon Ayak İzi Hesaplaması (ISO 14064),
Yeşil Bina Danışmanlığı,
Bina Enerji Modellemesi,
TS 825 Isı Kaybı Hesaplamaları,
Mekanik Tesisat (hvac) Proje Danışmanlığı ve Anahtar Teslim Uygulamalar,
Hvac Enerji Verimliliği Bakım Uygulamaları,
Enerji Verimliliği Anahtar Teslim Proje Uygulamaları.

More Products from energiesco

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.

Questions and Answers

You are not logged in

Translate »