low-e cam kesiti

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

Yeni yapılacak binalarda hava, toprak ve su kaynaklı ısı pompası sistemleri için birinci fıkrada belirtilen raporda tespit edilen ilk yatırım maliyeti enerji ekonomisi gözönünde bulundurulmak suretiyle, inşaat alanı 20.000 m2 ve üstündeki binalarda

Read More
Leave a comment
Translate »