A general view of all-air air-conditioning system
low-e cam kesiti
ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU TASARISI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU TASARISI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin

Read More
Leave a comment
KLİMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

KLİMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

KLİMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ ÖZET Klima sistemlerinde en pahalı enerji biçimi olan elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Bu enerjiden konfordan fedakarlık etmeden gerçekleştirilebilecek tasarruf, işletme maliyetlerinde önemli karlılıklar sağlayacaktır.

Read More
Leave a comment
UZUNLUK, HACİM, AĞIRLIK, ZAMAN, BASINÇ ÇEVRİM TABLOLARI

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

Yeni yapılacak binalarda hava, toprak ve su kaynaklı ısı pompası sistemleri için birinci fıkrada belirtilen raporda tespit edilen ilk yatırım maliyeti enerji ekonomisi gözönünde bulundurulmak suretiyle, inşaat alanı 20.000 m2 ve üstündeki binalarda

Read More
Leave a comment

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ, GÜNEŞ ENERJİSİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binalar. Ticari amaçlı binalar: İş merkezleri, ofis ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binalar ve eğlence ve alışveriş merkezleri

Read More
Leave a comment

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki

Read More
Leave a comment

Binalarda Enerjinin Etkin Kullanımı

Enerjinin etkin kullanımı, tasarrufu,verimliliği Neredeyse bıktık bu konuyu konuşmaktan, yazmaktan,okumaktan ama kaçış yok; devam etmek zorundayız bu konuyu incelemeye..Türkiye 2011 yılında yaklaşık 55 milyar dolarlık doğalgaz, petrol ve kömür ithal etti. 2012 yılı enerji

Read More
Leave a comment
Translate »