HAVALANDIRMA ESASLARI, ‹Ç HAVA KALİTESİ VE HİJYEN

HAVALANDIRMA ESASLARI, İÇ HAVA KALİTESİ VE HİJYEN

5. HAVALANDIRMA ESASLARI, İÇ HAVA KALİTESİ VE HİJYEN Havaland›rma, kapal› bir hacimdeki havan›n de¤ifltirilmesi ifllemidir. Amac›: a. Ortamdaki havan›n oksijen içeri¤inin azalmas›n› önlemek b. Ortamdaki havan›n içerisindeki karbondioksit gaz›, vücut

Read More
Leave a comment
vrf

VRF sistemlerin doğru ve verimli kullanılması

DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI İÇİN Klimadan çıkan soğuk hava akımının önünde uzun süre kalmayın. Uzun süre doğrudan soğuk hava akımına maruz kalmak sağlığınıza  zarar verebilir. Yatmadan önce ve çocukların, yaşlıların ya da hastaların kaldığı odalarda özellikle dikkatli olunuz.

Read More
Leave a comment
hava

HAVA KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

HAVA KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ 1950’lerden beri hava kirliliğinin insan sağlığına etkilerini gösteren kanıtlar vardır. 1980 sonları 1990’larda ise yeni epidemiyolojik çalışmalarla hava kirliliğinin sağlığa etkileri gösterilmiştir. Bu çalışmalar önce

Read More
Leave a comment
Translate »