TEK VE ÇİFT KANALLI SİSTEM

HAVALANDIRMA

HAVALANDIRMAYA GİRİŞ   AMAÇ Havalandırmanın önemini ve ilgili yönetmeliklerini tanıyabilme, temel tiplerini ve uygulama alanlarını listeleyebilme. 1. HAVALANDIRMAYA GİRİŞ 1.1. Giriş Kapalı mekanlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise

Read More
Leave a comment
HAVALANDIRMA ESASLARI, ‹Ç HAVA KALİTESİ VE HİJYEN

HAVALANDIRMA ESASLARI, İÇ HAVA KALİTESİ VE HİJYEN

5. HAVALANDIRMA ESASLARI, İÇ HAVA KALİTESİ VE HİJYEN Havaland›rma, kapal› bir hacimdeki havan›n de¤ifltirilmesi ifllemidir. Amac›: a. Ortamdaki havan›n oksijen içeri¤inin azalmas›n› önlemek b. Ortamdaki havan›n içerisindeki karbondioksit gaz›, vücut

Read More
Leave a comment
HAVALANDIRMA AÇIKLIKLARI MENFEZLER VE DİFÜZÖRLER

HAVALANDIRMA AÇIKLIKLARI MENFEZLER VE DİFÜZÖRLER

4. HAVALANDIRMAAÇIKLIKLARI MENFEZLER VE DİFÜZÖRLER Havaland›rma tesisat›n›n uç noktas›nda menfez veya difüzör ad›n› verdi¤imiz havaland›rma aç›kl›klar› bulunur. Bu aç›kl›klardan odalara hava beslenir veya egzoz havas› çekilir. Öncelikle menfezden beslenen havaland›rma

Read More
Leave a comment
sistem

ISITMA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

   ISITMA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Ankara ilinde bulunan bir konutun oturma odasının duvarından kaybolan ısı miktarını hesaplamamız için belirli kabullere ve standartlara ihtiyacımız vardır. Bu kabuller ve standartlar nelerdir? Sırasıyla bunlar;

Read More
Leave a comment
Translate »