SİSTEM
ISI KAZANCI HESABI

ISI KAZANCI HESABI

9. ISI KAZANCI HESABI Bir yap›n›n mimar› tasar›m›nda yer alacak cihazlar›n saptanabilmesinin ilk etab›, proje ön raporudur. Bu rapor mimar ve yat›r›mc› (mal sahibi) ile tart›fl›l›p yap›da uygulanacak sistem kesinlefltirilmelidir.

Read More
Leave a comment
HVAC UYGULAMALARINDA ISI GERİ KAZANIMI A. Müjdat

HVAC UYGULAMALARINDA ISI GERİ KAZANIMI

HVAC UYGULAMALARINDA ISI GERİ KAZANIMI GİRİŞ Isı geri kazanımının mantığı, niçin önemli ve kaçınılmaz olduğu, kaç türlü ısı geri kazanım tekniği bulunduğu, hangi yollarla ve elemanlarla yapılabileceği, hangi uygulamalarda ne

Read More
Leave a comment
vrf

VRF sistemlerin doğru ve verimli kullanılması

DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI İÇİN Klimadan çıkan soğuk hava akımının önünde uzun süre kalmayın. Uzun süre doğrudan soğuk hava akımına maruz kalmak sağlığınıza  zarar verebilir. Yatmadan önce ve çocukların, yaşlıların ya da hastaların kaldığı odalarda özellikle dikkatli olunuz.

Read More
Leave a comment
İZOLASYON

ISI VE İZOLASYON MALZEMELERİ

  GİRİŞ ISI VE İZOLASYON MALZEMELERİ İnsanlar, enerji  kaynaklarıyla  ısınmaya  başladıklarından  itibaren  teknolojik  buluşlarında  yardımıyla  yaratılan  ısıyı  maksimum  miktarda  ortamda  tutarak, faydalanmaya  çalışmışlardır. Böylece  enerjiden  tasarruf  ve  maliyetten  de  tasarrufu 

Read More
Leave a comment

Kollektör Montajı ve Montaj Uyarıları

Kollektör Montajı ve Montaj Uyarıları Düz çatıya montaj Düzlemsel kollektörler Vitosol-F Kollektörler sabit monte edilmiş bir alt yapı üzerine veya beton levhalara tespit edilebilir. Beton levhaların üzerine monte edildiğinde kollektörler

Read More
Leave a comment

KOLLEKTÖR ISI KAZANÇ VE KAYIPLARI

Güneş kollektörlü sıcak su sistemleri, güneş enerjisini toplayan kollektörler, ısınan suyun toplandığı boyler ve bu iki kısım arasında bağlantıyı sağlayan yalıtımlı borular, pompa ve kontrol sistemlerinden oluşmaktadır. Güneş kollektörlü sistemler tabii dolaşımlı ve

Read More
Leave a comment
Translate »