KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEM UYGULAMALARI

KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEM UYGULAMALARI

KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEM UYGULAMALARI Bu bölümde çeflitli klima ve havaland›rma uygulamalar› üzerinde durulmufl, dizayn özellikleri verilmifl, kullan›labilecek sistemler tart› fl›lm›fl ve hayata geçmifl projelerden örnekler verilmifltir. Uygulamaya geçilmeden önce

Read More
Leave a comment
KLİMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

KLİMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

KLİMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ ÖZET Klima sistemlerinde en pahalı enerji biçimi olan elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Bu enerjiden konfordan fedakarlık etmeden gerçekleştirilebilecek tasarruf, işletme maliyetlerinde önemli karlılıklar sağlayacaktır.

Read More
Leave a comment
kumanda

VRF SİSTEMİNDE UZAKTAN KUMANDANIN DOĞRU KULLANIMI

VRF SİSTEMİNDE UZAKTAN KUMANDANIN DOĞRU KULLANIMI Klima ilk kez kullanılacağı veya SET DATA değerleri değiştirileceği zaman aşağıdaki yöntem izlenir. Bu işlemden sonra uzaktan kumanda düğmesine basarak çalıştırılır ve çalışma ekranı görüntülenir. Hazırlık Ana güç

Read More
Leave a comment
kumanda

VRF SİSTEMİNDE ANA UZAKTAN KUMANDA

VRF SİSTEMİNDE ANA UZAKTAN KUMANDA   EKRANIN BÖLÜMLERİ Yukarıdaki örnek kumanda ekranında bütün göstergeler gösterilmiştir. Gerçekte çalışma sırasında sadece aktif durumda olan ve seçilen işlevler görüntülenir. Uzaktan kumanda ilk kez kullanıldığında , ekranda [SET DATA] yanıp söner. Ekran yanıp

Read More
Leave a comment
vrf sistemi

Devis’ So Super Modular VRF Sistemi

Devis’ So Super Modular VRF Sistemi Bu cihaz sadece tasarım amaçlarına  ve teknik özelliklerine uygun koşullarda çalıştırılabilir. Bu klavuzda sadece iç ve dış ünite tanıtılmaktadır. Bu klimalar kablolu ve kablosuz uzaktan kumanda ile

Read More
Leave a comment

Klimalar İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Klimalar İle İlgili Teknik Bilgiler VRF Nedir? VRF adı Variable Refrigerant Flow (Değişken Debili Soğutucu Akışkan) kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Klima sisteminin iç ünitelerine giden soğutucu akışkan miktarının, elektronik kontroller

Read More
Leave a comment
Translate »