güneş enerjisi

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN İŞLETME TARZLARI

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN İŞLETME TARZLARI Kollektör sistemlerinde farklı özgül debiler kullanılabilir. Çalışma şekilleri: Low-flow işletme (yüksek akışlı) :Hacimsel debilerin yaklaşık 30 litre / saat x m2 olduğu işletme şeklidir. High-flow

Read More
Leave a comment

Kollektör Montajı ve Montaj Uyarıları

Kollektör Montajı ve Montaj Uyarıları Düz çatıya montaj Düzlemsel kollektörler Vitosol-F Kollektörler sabit monte edilmiş bir alt yapı üzerine veya beton levhalara tespit edilebilir. Beton levhaların üzerine monte edildiğinde kollektörler

Read More
Leave a comment

KOLLEKTÖR TİPLERİ

Düzlemsel ve vakum borulu kollektör Düzlemsel kollektörler evlerin çatılarına çatı üstü veya çatı seviyesinde çatıya entegre çözüm olarak kolay ve güvenli bir şekilde monte edilebilir. Kollektörlerin bina cephelerine takılması veya serbest montaj şekli de gün

Read More
Leave a comment

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

Yeni yapılacak binalarda hava, toprak ve su kaynaklı ısı pompası sistemleri için birinci fıkrada belirtilen raporda tespit edilen ilk yatırım maliyeti enerji ekonomisi gözönünde bulundurulmak suretiyle, inşaat alanı 20.000 m2 ve üstündeki binalarda

Read More
Leave a comment
kollektör tipleri

KOLLEKTÖR TİPLERİ

Düzlemsel ve vakum borulu kollektör Düzlemsel kollektörler evlerin çatılarına çatı üstü veya çatı seviyesinde çatıya entegre çözüm olarak kolay ve güvenli bir şekilde monte edilebilir. Kollektörlerin bina cephelerine takılması veya serbest montaj şekli de

Read More
Leave a comment

KOLLEKTÖR MONTAJLARI

Kollektör Montajları Nasıl Yapılır ? Çatı kenarına olan mesafe Köşe ve kenar bölümünün minimum genişliği DIN 1055’e göre hesaplanmalı ve bu değere uyulmalıdır. Bu genişlik en az 1 m olmalıdır. Bu

Read More
Leave a comment
Translate »