MODULAR MULTİNİN MONTAJI

VRV SİSTEM

VRV Sistem   Giriş ve genel tanım Dünyadaki ekolojik dengenin giderek bozulmasından dolayı mevsimler arası sıcaklık farkı artmakta, bu durumun sonucu olarak iklimlendirme ihtiyacı daha da fazla hissedilmektedir. İklimlendirme ihtiyaçlarını

Read More
Leave a comment
TEK VE ÇİFT KANALLI SİSTEM

HAVALANDIRMA

HAVALANDIRMAYA GİRİŞ   AMAÇ Havalandırmanın önemini ve ilgili yönetmeliklerini tanıyabilme, temel tiplerini ve uygulama alanlarını listeleyebilme. 1. HAVALANDIRMAYA GİRİŞ 1.1. Giriş Kapalı mekanlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise

Read More
Leave a comment
KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEM UYGULAMALARI

KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEM UYGULAMALARI

KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEM UYGULAMALARI Bu bölümde çeflitli klima ve havaland›rma uygulamalar› üzerinde durulmufl, dizayn özellikleri verilmifl, kullan›labilecek sistemler tart› fl›lm›fl ve hayata geçmifl projelerden örnekler verilmifltir. Uygulamaya geçilmeden önce

Read More
Leave a comment
güneş enerjisi destekli sistemler
Pervane

PERVANE YARDIMCI SİSTEMLERİ

  PERVANE YARDIMCI SİSTEMLERİ   Pervane yardımcı sistemleri, pervanenin verimini arttıran, governor ve feathering mekanizmalarının otomatik çalışmasını sağlayan sistemleri içerir.   Buz Eliminasyon sistemleri Pervane buz eliminasyon sistemleri pervane üzerindeki

Read More
Leave a comment
fren

MOTOR SİSTEMİ

 MOTOR SİSTEMİ İçten yanmalı motorlar yakıtı silindirlerin içinde yakarlar ve yanmanın yada “patlamanın” sağladığı enerjiyi aracınızı hareket ettiren dönme gücüne çevirirler. Bu motorların çeşitli tipleri vardır: iki yada dört zamanlı

Read More
Leave a comment
abs

ABS SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMASI

  ABS SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMASI Esasında uçaklar için geliştirilmiş olan ABS tekerler üzerinde bir tür basınç sınırlaması esasına göre çalışır. Böylece fren kilitlenmesi (aracın kayması) olmadan maximum durma kuvveti uygulanmış olur.

Read More
Leave a comment

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ Kullanma suyu ısıtmalı sistemlerinde ,tek ailelik bir müstakil evde kullanma suyu bir adet bivalent (iki serpantinli) boyler veya iki adet monovalent (tek serpantinli) boyler (mevcut sisteme ekleme) ile ısıtılabilir. Kullanma

Read More
Leave a comment
Translate »